Amatierteātru svētki “Lubāna vilinājums” Gaigalavā

Publicēts 13.08.2015

8. augustā Gaigalavas pagasta kultūras namā jau četrpadsmito gadu notika amatierteātru svētki „Lubāna vilinājums”. Svētkos piedalījās 10 amatierteātri ar izrādēm un skečiem:

Rēzeknes novada Gaigalavas pagasta amatierteātri – „Tādi Šādi” (rež. J. Mihailova ), „Apīnis” (rež.V. Deksne), amatierteātris „Optimisti” (rež. I. Vugule) ar pirmizrādi (Dž. Prislija lugas motīviem „Notiek arī tā”).

Kaunatas pagasta amatierteātris „Runotoji” (rež. N. Vasiļjeva), Nagļu pagasta dramatiskais kolektīvs (rež. A. Baleiša), Nautrēnu pagasta Rogovkas amatierteātris (rež. M. Miščenko).

Viļānu novada Dekšāru amatierteātris „Kūpā” (rež. E. Leimane).

Madonas novada Aronas pagasta amatierteātri – „Aronieši” (rež. L. Vanaga), Liezēres Ozolu amatierteātris „Reālisti” (rež. L. Vanaga).

Pasākumu kuplināja Gaigalavas kolektīvi – amatierteātris „Bykovīši” un deju grupa „Raffaello”, kas pasākuma dalībniekus sagaidīja pie Lubāna ezera un sniedza teatralizētus priekšnesumus. Ezera pludmali bija „nopircis” arābu šeihs ar trim sievām, kurš dalībniekiem lika izpildīt dažādus uzdevumus. Viņam palīdzēja čaklās skudras, kuras atnesa burvju baļķi, kas piepildīja ikvienu vēlēšanos.

Lubānas novada Indrānu pagasta Meirānu deju grupa „Magones” un Rugāju dāmu vokālais ansamblis priecēja skatītājus gan uz skatuves, gan ezera krastā.

„Lubāna vilinājums” ir svētki, kad varam izjust kopības sajūtu, smelties idejas, gūt pozitīvas emocijas un enerģijas lādiņu jaunām iecerēm un darbiem.

Valentīna Deksne

Foto: Laura Sarnoviča

Fotogalerija

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0