Apstiprināts Rēzeknes novada attīstības programmas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskais materiāls

Rēzeknes novada pašvaldība informē, ka 2015. gada 19. februārī ir pieņemts Rēzeknes novada domes lēmums Nr.4, 3.§ „Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Stratēģiskās daļas Investīciju plāna 1. pielikuma kartogrāfiskā materiāla apstiprināšanu”.
Domes lēmums 
Rēzeknes novada degradētās teritorijas

Click to listen highlighted text!