Apstiprināts Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada budžets

Publicēts 30.01.2015
Domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs iepazīstina deputātus ar plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem (foto: Madara Ļaksa)

29. janvārī ārkārtas domes sēdē dienaskārtības svarīgākais jautājums bija par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2015. gadam izdošanu. Kā sēdes laikā informēja domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, šogad pašvaldības plānotie ieņēmumi ir 25 198 348 EUR, no kā lielāko daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis (7,78 milj. EUR) un maksājums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (7,77 milj. EUR), kā arī mērķdotācija pedagogu atlīdzībai (4,78 milj. EUR). Savukārt izdevumu sadaļā ierakstīti 33 628 953 EUR. Tajā iekļauti izdevumi izglītībai (13,15 milj. EUR), ekonomiskās darbības nodrošināšanai tostarp, projektu īstenošanai, Būvvaldes darbībai, pašvaldības ceļu remontiem paredzēti 7,43 milj. EUR, savukārt sociālās aizsardzības jomai plānoti 3,90 milj. EUR. „Starpību starp ieņēmumu un izdevumu daļu 8 430 605 EUR apmērā veido naudas līdzekļu atlikums un aizņēmums no Valsts kases, kas tika paņemts četru novada vidusskolu renovācijai,” paskaidroja M.Švarcs.

Kā atzīmēja pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, izdevumi vispārējiem valdības dienestiem sekmīgi samazināti par 11 procentiem: „Tas izdevies, palielinot finanšu disciplīnu, kā arī, saliekot budžeta sadaļas pa precīzām pozīcijām.”

No pamatbudžeta izdevumiem 48 procentus jeb 16,33 miljonus veido novada administrācijas izdevumi (projektu īstenošana, ēku uzturēšana, Sociālā dienesta pabalsti, Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas finansējums, kā arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem), 41 procents jeb 13,67 milj. EUR paredzēti pagastu pārvaldēm, savukārt 11 procenti jeb 3,64 milj. EUR ieplānoti novada internātskolu, sociālo iestāžu un sporta skolas uzturēšanai.

Pēc budžeta apstiprināšanas, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pateicās pašvaldības administrācijai un pagastu pārvaldēm par ieguldīto darbu, izstrādājot jauno budžetu: „Īpašs paldies jāsaka pagastu pārvalžu vadītājiem, kuri budžeta izstrādē iesaistīja arī sava pagasta iestāžu – skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, kultūras nama un bibliotēkas – vadītājus, jo tieši viņiem vislabāk zināms, kuriem darbiem budžeta līdzekļi jāatvēl vispirms. Prieks, ka mēs spējam strādāt kā komanda.”

BUDŽETA PREZENTĀCIJA

Madara Ļaksa
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0