Ar 30 gadus vecu konspektu klasē neies

Publicēts 26.08.2015
Tas būs jauns izaicinājums, vadīt Kaunatas vidusskolu, vienu no novada attīstības centriem, - jaunajai Kaunatas vidusskolas direktorei Skaidrītei Ūzuliņai (attēlā no labās) atgādina Lilija Žukovska. Foto: Eduards Medvedevs

Dažas dienas pirms jaunā mācību gada sākuma Rēzeknes novada pašvaldībā uz tradicionālo sanāksmi pulcējās Rēzeknes novada izglītības iestāžu vadītāji un to vietnieki. Zālē valdīja svētku atmosfēra, smaržoja ziedi, jo, kā atzina paši direktori, šis ir tāds atelpas un svētku brīdis pirms lielā un grūtā darba cēliena. Jaunais mācību gads tik tiešām nebūs mierīgs un rāms, jo nāksies risināt daudzus sarežģītus jautājumus, tostarp saistībā ar skolēnu skaita samazināšanos un jauno pedagogu samaksas sistēmu, kas varētu būt papildus slogs pašvaldības budžetam, tomēr, kā sveicot pedagogus, uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada politika izglītības jomā nav mainījusies, tās mērķis ir pieejama un kvalitatīva izglītība.

Vislielākais uzsvars šobrīd tiek likts uz četrām vidusskolām, Nautrēnu, Maltas, Dricānu un Kaunatas vidusskolu, kurās tika īstenots vērienīgais ERAF līdzfinansētais projekts “Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība”, veidojot tur novada nozīmes attīstības centrus.Taču svarīgāk par visu ir iemācīt motivēt bērnus mācīties, un tas arī tika novēlēts skolotājiem jauno mācību gadu sākot.

Kā parasti, sanāksmē tika teikts paldies tiem skolu vadītājiem, kuri šajā mācību gadā vairs nestrādās novadā, kā arī sveikti jaunie kolēģi. Pateicības vārdi – Mākoņkalna pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Venirandai Laizānei, kura maina dzīves vietu, sveicieni un laba vēlējumi – jaunajai Kaunatas vidusskolas direktorei Skaidrītei Ūzuliņai, kura uz Rēzeknes novadu brauks no Preiļu novada. Rēzeknes novada izglītības pārvalde šajā mācību gadā ieguvusi jaunu un daudzsološu sadarbības partneri – jauno Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu, kuras dibinātājs ir Rēzeknes Augstskola. Iespējams, ka daudzas lauku vidusskolas jaunas skolas dibināšanu uztvēra ar bažām, jo skolēnu skaits jau tāpat samazinās, taču, kā uzsvēra direktora p.i. – Aivars Vilkaste, izglītības jomā svarīga ir godīga konkurence.

Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, informējot par skolu pieņemšanu, atzina, ka visas mācību iestādes jaunajam mācību gadam ir 100% gatavas, sevišķa uzmanība pievērsta skolēnu drošības jautājumam. Viņš novēlēja neizsīkstošu enerģiju, iecietību un pacietību, labu kontaktu ar skolēniem un viņu vecākiem.

Gan skolēniem, gan skolotājiem prioritāte ir mācīties, nepārtraukti apgūt ko jaunu, nestāvēt uz vietas. “Nevajag ar 30 gadus vecu konspektu iet šodienas stundā, ir jāiet līdzi laikam,” – tāda bija Lilijas Žukovskas replika.

Anna Rancāne

Foto: Eduards Medvedevs

DSC_0423 DSC_0424 DSC_0428 DSC_0431 DSC_0441 DSC_0456 Tas būs jauns izaicinājums, vadīt Kaunatas vidusskolu, vienu no novada attīstības centriem, - jaunajai Kaunatas vidusskolas direktorei Skaidrītei Ūzuliņai (attēlā no labās) atgādina Lilija Žukovska. Foto: Eduards Medvedevs DSC_0474 DSC_0479

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0