Atjaunotā Sarkaņu baznīca uzņem apmeklētājus

Publicēts 20.09.2018

2018. gada 9. septembrī Sarkaņu Jaunavas Marijas Bezvainīgi ieņemtās Romas katoļu baznīcā bija svētki – uz Svēto misi pēc ilgstošiem iekštelpu atjaunošanas darbiem baznīcā pulcējās draudzes locekļi un ticīgie no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Prāvests svētku misē pateicās visiem, kuri ieguldījuši darbu, līdzekļus, laiku baznīcas atjaunošanas un sakopšanas darbos.

Priesteris uzsvēra, ka mūsdienu sabiedrībā, plašsaziņas līdzekļos ir ļoti daudz negatīvas informācijas, kura nomācoši iedarbojas uz cilvēku un aicināja vairāk saskatīt labo, pozitīvo, kas dod spēku un enerģiju dzīvei un darbam.

Sarkaņi ir īpaša klusa vieta – īsta miera oāze, kas atrodas Latgalē, Rēzeknes novada Lendžu pagastā. Tā ir viena no izcilākajām un vecākajām Dievmātes kulta vietām (svētvietām) Latgalē un Latvijā un arī šobrīd ir svētceļojumu mērķis. Par to liecina daudzas votas, kas atrodas zem Dievmātes svētgleznas.

Baznīca celta 1860. gadā. Tā ir ļoti vienkārša četrstūrainas formas laukakmeņu celtne ar nelielu kvadrātveida tornīti virs jumta pie ieejas. Eklektisms ar reģionālo gotikas un romānikas stilu interpretāciju. Interjeri – klasicisma stila formas, centrālais altāris trīsdaļīgs neogotikas formās. Baznīcas altārī atrodas otrā ievērojamākā brīnumdarītājas Dievmātes svētbilde, kas ir saglabāta kopš 17.gs. un tai piemīt dziedinošs spēks. Svētbilde, tāpat kā baznīca ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis.

Iekštelpas tika atjaunotas ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta kopējā summa ir EUR 30 468,50 (ar PVN). Līdzfinansējuma daļas segšanai tik saņemts atbalsts no Rēzeknes novada pašvaldības projektu konkursā līdzfinansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu saglabāšanai, kā arī tika saņemti ievērojami ziedojumi no draudzes locekļiem.

Dievkalpojumi baznīcā notiek svētdienās plkst.12.00. oktobrī sestdienās plkst. 18.00 notiek aizlūgumi par ģimenēm un nedzimušiem bērniem un nakts adorācijas. Tūristiem un individuāliem apmeklētājiem ārpus dievkalpojumiem pirms baznīcas apmeklējuma vēlams sazināties ar priesteri telefoniski (Jonāns, 28345990)

 

Prāvests Andris Jonāns

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

logo

SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC SAMSUNG CSC

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0