Atklāts projektu konkurss – 3.atlase apakšprogrammā “NVO projektu programma”

Publicēts 14.11.2014

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina trešo atklāto projektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” ietvaros.

Programmas „NVO fonds” mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Kopējais apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju projektu programma” pieejamais programmas līdzfinansējums mikroprojektu iesniegumu trešajā konkursā ir EUR 205 057, no tiem EUR 168 579 pieejami atbalsta jomā „Sociālā sektora aktivitātes” un EUR 36 478 atbalsta jomā „Vienotas sabiedrības veidošana” (t.sk. 95% veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments finansējums un 5% Latvijas valsts budžeta finansējums).

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

  1. ir bezpeļņas organizācija; tā ir nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura; peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nesadala starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem;
  2. ir brīvprātīga personu apvienība, ko brīvprātīgi nodibinājušas un kurā brīvprātīgi darbojas fiziskas vai juridiskas personas;
  3. nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs; tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;
  4. ir juridiska persona un darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātiem statūtiem;
  5. tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas; tā atskaitās par savu darbību saviem biedriem, dibinātājiem vai finansētājiem;
  6. ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 5.janvāris līdz plkst. 18:00;

Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • projekta iesnieguma veidlapu aizpildot un iesniedzot tiešsaistē SIF mājas lapā. Lai pieteiktos veidlapas aizpildīšanai tiešsaistē, jāiesniedz SIF organizācijas atbildīgās amatpersonas parakstīta vienošanās divos eksemplāros par tiešsaistes izmantošanu. Vienošanās veidlapu var lejupielādēt no SIF mājas lapas sadaļas „PROJEKTU KONKURSI – EEZ Finanšu instruments 2009-2014 –3.atlase „Nevalstisko organizāciju projektu programma 2009-2014″”. Saņemto vienošanos SIF parakstīs no savas puses un nosūtīs atpakaļ kopā ar tiešsaistes piekļuves datiem;
  • personīgi vai sūtot pa pastu Sabiedrības integrācijas fondam, Brīvības iela 40-39 (6.stāvs), Rīga, LV-1050;
  • nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu mic@sif.lv;

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu konkursi@sif.lv, norādot atsauci uz konkrēto projektu konkursu, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Laika posmā no 2014.gada 10.novembra līdz 12.decembrim tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu gan Rīgā, gan reģionos, par kuru norises vietu un laiku detalizētāka informācija būs pieejama SIF interneta mājas lapā.

RĒZEKNĒ seminārs norisināsies 20.11.2014.
Norises vieta: Kolonna Hotel Rēzekne, Brīvības iela 2, Rēzekne Datums:
Laiks: no 12:30 līdz 16:30

Detalizētāka informācija par semināriem

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu “NVO fonds” lasiet šeit
EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Informācijas avots: Sabiedrības integrācijas fonds

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0