Audriņu pagasta pārvaldi vadīs Einārs Aleksandrs Bindemanis

Publicēts 04.09.2014

Rēzeknes novada domes deputāti 4. septembra domes sēdē vienbalsīgi apstiprināja Audriņu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Eināru Aleksandru Bindemani.

Jaunais Audriņu pagasta pārvaldes vadītājs dzimis Rīgā, uz Latgali atnācis dzīvot 2009.gadā. Viņš ir darbojies privātbiznesā, strādājis sociālajā darbā, tostarp divus gadus par Audriņu pagasta sociālo darbinieku, ir labi iepazinis Audriņu iedzīvotājus un viņu dzīvi. E.A. Bindemanim ir divas augstākās izglītības – sociālajā darbā un datorzinībās, viņš labi pārzina divas svešvalodas – angļu un krievu valodu, daļēji arī vācu valodu.

E.A. Bindemaņa kandidatūru par labāko tika atzinusi Rēzeknes novada pašvaldības izveidotā konkursa vērtēšanas komisija, kura rūpīgi izvērtēja četru pretendentu iesniegtās pagasta attīstības programmas, zināšanas vairākās ar pagasta pārvaldes vadītāja darbu saistītās jomās, tostarp, par pašvaldības darbu regulējošajiem normatīviem, iepirkumu organizēšanu un interešu konfliktu novēršanu, projektu īstenošanu, kā arī vispārīgās zināšanas par Audriņu pagastu un Rēzeknes novadu. Savā pagasta attīstības programmā E.A.Bindemanis kā prioritāro uzsvēra saimnieciskās infrastruktūras attīstību un drošas dzīves vides veidošanu pagastā, turpinot jau iesāktos projektus un domājot par jauniem, kā arī komunikācijas uzlabošanu ar iedzīvotājiem, gan izmantojot mājas lapu, gan atjaunojot pagasta avīzes izdošanu.

Kā vēstīts iepriekš, līdzšinējais Audriņu pagasta pārvaldnieks Vladimirs Tihomirovs pēc 20 darba gadiem Audriņu pagasta pārvaldē nolēmis doties pensijā. Pagasta iedzīvotāju sapulcē tika izvirzīti seši kandidāti: Audriņu pagasta sociālais darbinieks Einārs Aleksandrs Bindemanis, Audriņu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Janīna Čakša, Austrumlatgales Valsts meža dienesta darbinieks Jānis Kļovs, Audriņu iedzīvotāji Pāvels Savickis un Inese Ivanova, kā arī sakstagaliete Anita Matisāne. Tika izvirzīta arī Audriņu iedzīvotāja Tatjana Pavlova, taču viņa atteicās no dalības konkursā. Uz pretendentu izvērtēšanu Rēzeknes novada pašvaldībā 28. augustā ieradās tikai četri pretendenti – E.A. Bindemanis, P. Savickis, I. Ivanova un A. Matisane.

Anna Rancāne

Foto: Jauno pārvaldes vadītāju sveic Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0