Audriņu pamatskolas telpās — nometne „Es vidē, vide manī”

Publicēts 16.06.2014

Audriņu pamatskolas telpās 9. jūnijā darbu uzsāka Latvijas vides fonda atbalstītā nometne “Es vidē, vide manī”, kurā piedalās 8 – 11 gadus veci bērni. Katra nometnes diena ir veltīta atsevišķam tematam – ūdens, gaiss, klimats, augi, augsne, atkritumi, ekosistēma, veselīgs dzīvesveids un vienošanās ar dabu. Nometnes dalībnieki iepazīst dabas un vides problēmas, pētot, meklējot un rodot tām risinājumu, viņi mācās paši un motivē arī līdzcilvēkus taupīt dabas resursus un saudzēt apkārtējo vidi.

Nometnes atklāšanas dienā bērni pulcējās skolas foajē, lai paceltu nometnes karogu. Ikviens varēja uz šī karoga parakstīties, tādējādi apliecinot, ka ievēros nometnes „Es vidē, vide manī” noteikumus. Katram dalībniekam tika dāvināts zaļš krekliņš kā piederības zīme, bet nometnes logo uz krekliņa bija jāuzzīmē pašiem. Pēc stundas sākās spraigās darba dienas – nodarbības, kas mijas ar atpūtas un izklaides pauzēm, un ēdienreizēm.

Nometnes darbošanās laiks nav ilgs — 10 dienas, bet šīs dienas tiek piepildītas ar dažādām aktivitātēm, kas saistītas ar dabu un vidi mums apkārt. Nometnes dalībnieki iet pārgājienos, vāc dabas materiālu, lai veiktu dažādus praktiskos, radošos un laboratorijas darbus, eksperimentētu un pētītu. Nodarbībās tiek veidoti dažādu ekosistēmu modeļi, gatavoti herbāriji, vākti ārstniecības augi un zāļu tējas. Katrs dalībnieku pāris iestādīs savu bērziņu un rūpēsies par šo kociņu 10 dienu garumā, lai tas iedzīvotos augsnē. Neizpaliek arī picas un pīrādziņu cepšana no pašgatavotas mīklas, kā arī Laimīgās pogas izgatavošana. Atpūtas brīži starp nodarbībām tiek pavadīti aktīvās rotaļās, dejās un sportošanā Audriņu pamatskolas sporta laukumā. Nometnes noslēgumā paredzēta dalībnieku radošo darbiņu izstāde un prezentācija. Uz šo pasākumu tiks aicināti ne tikai nometnes dalībnieku vecāki, bet arī Audriņu ciema un pagasta iedzīvotāji, visi interesenti.

Nometne varēja notikt, pateicoties Latvijas Vides fonda rīkotajam projektu konkursam projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”, kas atbalstīja pieteikumu projektam reģ. Nr. 1-08/56/2014 nometne „Es vidē, vide manī” (8-11gadi) un finansē lielu daļu nometnes izmaksu. Projektu iesniedza Audriņu pamatskolas direktore Liāna Teirumnieka. Ļoti liels atbalsts tika sniegts no Audriņu pagasta pārvaldes priekšsēdētāja Vladimira Tihomirova, grāmatvedes Elvīras Belisovas, skolas kolēģēm un pedagoģēm– Ineses Muhambergas, Nadeždas Savickas un Sanitas Viļumas.

Liāna Teirumnieka
Audriņu pamatskolas direktore

Nometne Audriņu pamatskolā Nometne Audriņu pamatskolā Nometne Audriņu pamatskolā Nometne Audriņu pamatskolā Nometne Audriņu pamatskolā Nometne Audriņu pamatskolā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0