Audriņu pamatskolas telpās otrā nometne „Es vidē, vide manī”

Publicēts 07.07.2014

lvafa_logo


Audriņu pamatskolas telpās norisinājās jau otrā Latvijas vides fonda atbalstītā nometne “Es vidē, vide manī”, kurā piedalījās 12 – 15 gadus veci bērni. Arī šajā nometnē aktivitātes bija  daudzveidīgas un aizraujošas, katra diena bija veltīta kādam atsevišķam tematam – ūdens, gaiss, klimats, augi, augsne, atkritumi, ekosistēma, veselīgs dzīvesveids un vienošanās ar dabu.

Arī šīs nometnes dalībnieki iepazina dabas un vides problēmas, pētot, meklējot un rodot tām risinājumu, viņi mācījās paši un motivēja arī līdzcilvēkus taupīt dabas resursus un saudzēt apkārtējo vidi. Lai arī laika apstākļi brīžiem traucēja ieplānotās aktivitātes, nometnes nodarbību vadītāji tvēra labvēlīgus brīžus, lai ieplānotais tiktu realizēts.

Nometne varēja notikt, pateicoties Latvijas Vides fonda rīkotajam projektu konkursam projektu vadlīnijā „Atbildīgs dzīvesveids”, kas atbalstīja Audriņu pamatskolas izstrādāto pieteikumu projektam reģ. Nr. 1-08/57/2014 nometne „Es vidē, vide manī” (12-15 gadi) un finansēja lielu daļu nometnes izmaksu. Liels atbalsts tika saņemts no Audriņu pagasta pārvaldes priekšsēdētāja Vladimira Tihomirova, grāmatvedes Elvīras Belisovas, skolas kolēģēm un pedagoģēm – Ineses Muhambergas, Nadeždas Savickas un Sanitas Viļumas.

Liāna Teirumnieka
Audriņu pamatskolas direktore

Nometnes dalībnieki stāda bērzusNometnes dalībnieki ekskursijāKas tad atrodas apkārt zemeiNometnes nodarbības

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0