Autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām

Publicēts 12.11.2013

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/20
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 16.decembris plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.64607170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv

Ar iepirkuma komisijas 26.11.2013. lēmumu (protokols Nr.2) veikti grozījumi iepirkuma procedūras nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” – motora darba tilpums izmainīts no “ne lielāks par 2000 kub.cm” uz “ne lielāks par 3500 kub.cm”.
Iepirkuma nolikums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0