Autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām

Publicēts 18.02.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 18.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets - autobusa iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām
Piedāvājumu iesniegšanas vieta -  Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Juris Gailums, tālr.64644580, e-pasts: info@ilzeskalns.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0