Autobusa pakalpojumi izglītības un kultūras pasākumu nodrošināšanai

Publicēts 06.03.2013
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2013/3
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2013.gada 20.marts plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – autobusa pakalpojumi izglītības un kultūras pasākumu nodrošināšanai
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Ināra Pleikšne, tālr.64607199, e-pasts: inara.pleiksne@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0