Bērzgales jaunieši realizē projektu “Saglabājam vēsturi”

Publicēts 08.11.2019

Skulptūra “Lapsa un dzērve” atrodas šosejas A13 malā, Rēzeknes novada Bērzgales pagasta Pesčankas ciemā. Tā uzstādīta ne vēlāk kā 20.gadsimta 60. gadu sākumā un ir daudzu iedzīvotāju atmiņās no bērnu dienām. Līdzīga skulptūra ir saglabājusies Medumos un manīta arī Ukrainā. Pēc 2.pasaules kara tika uzstādītas daudzas šādas skulptūras, taču līdz mūsdienām saglabājušās vien dažas. “Lapsa un dzērve” ir svarīgs mūsu pagasta vides objekts, ko garāmbraucēji vienmēr ievēro. Lai saglabātu šo skulptūru grupu nākamajām paaudzēm, bija jāveic restaurācijas darbi. Šo darbu uzņēmāmies veikt kopā ar Bērzgales pagasta jauniešiem.

Iesniedzām projektu Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē konkursam par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2019. gadā, un mūsu projekts “Saglabājam vēsturi” tika atbalstīts! Septembrī ar jauniešiem ķērāmies pie skulptūras restaurēšanas. Kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Silviju Barkāni no jauna izveidojām laika gaitā pazudušās skulptūras daļas un aizpildījām plaisas. Špaktelējām, slīpējām un krāsojām. Darbos mums palīdzēja un aktīvi iesaistījās arī Soldonu ģimene ar bērniem.

Projekta ietvaros atjaunojām arī koka norādi uz Kirkas kalnu. Restaurācijas darbus vadīja mājturības skolotājs Oļegs Žukovs. Jaunieši slīpēja, frēzēja un tonēja koka norādi. Tika atrasts un apstrādāts dekoratīvs stabs zīmes stiprināšanai.

Ir liels gandarījums par paveikto! Jaunieši ir iepazinušies ar Bērzgales kultūrvēsturisko mantojumu, kopīgi atjaunojot pagastu raksturojošos vides objektus.

Bērzgales pagasta bibliotēkas vadītāja
Ilze Čudare-Sergejeva

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0