Bērzgales pamatskola, Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība

Publicēts 10.05.2017

Skolas vēsture:

 • 1896. gadā muižnieks Antonijs Veitko Bērzgalē dibina pirmo trīsklasīgo pamatskolu ar latviešu mācību valodu.
 • Klašu skaits pakāpeniski palielinās: no trīsklasīgās par četrklasīgo, sešklasīgo, septiņgadīgo skolu.
 • No 1953. gada Bērzgales skolai – nepilnās vidusskolas statuss.
 • 1957. gadā Bērzgales skola iegūst vidusskolas statusu.
 • 2001. gadā Bērzgales vidusskolā pēdējais vidusskolas izlaidums.
 • 2001. – 2009. gadam darbojas Bērzgales pamatskola.
 • No 2009. gada 1. septembra Bērzgales pamatskola – Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība.
 • Skola ir atradusies vairākās ēkās, bet visilgāk – vecajā muižas ēkā, kurai skolas vajadzībām piebūvēja 2. stāvu un 3. bēniņstāvu.
 • 1990. gada 8. decembrī Bērzgales skola pārceļas uz pašreizējo jauno skolas ēku.

Adrese:

Rītupes 25, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4612
e-pasts: berzgale@saskarsme.lv, tālrunis: 646 44627

Skolas direktore: Anita Ludborža
Struktūrvienības vadītāja: Irina Žukova

Izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, (kods 21015611).
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējā pamatizglītības iestādē (kods 21015811).

Interešu izglītības pulciņi Bērzgales pamatskolā:

 

Pulciņš

 

Klases

Vadītājs

Tautas dejas

1. – 4. kl.

Anita Turlaja

Līnijdejas

5. – 9. kl.

Anita Turlaja

Teātris

 

1. – 4. kl.

Inga Kroiča

Teātris

 

5. – 9. kl.

Inga Kroiča

Sporta spēles meitenēm

3. – 9. kl.

Antonija Kroiče

Vokālais ansamblis

 

1.- 9. kl.

Guntra Kuzmina

Lietišķā māksla

5. – 9. kl.

Oļegs Žukovs

Sporta spēles zēniem

5. – 9. kl.

Oļegs Žukovs

Riteņbraucēji

2. – 5. kl.

Oļegs Žukovs

Vizuālās mākslas pulciņš „Radītprieks”

 

1. – 9. kl.

Silvija Barkāne

berzgale2

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0