Biblitekāru pieredzes apmaiņas brauciens

Publicēts 18.10.2018

16. oktobrī Rēzeknes pilsētas un novada bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Valgu ( Igaunija), Valku un Gulbeni. Brauciena mērķis- iepazīties ar kolēģu darbu, apmainīties ar pieredzi, gūt jaunas idejas. Brauciena dalībnieki apmeklēja ne tikai bibliotēkas, bet iepazinās ar ESIP un EDIC punktu darbu šajās pilsētās.

Kā pirmo mūsu grupa  apmeklēja Valgas pilsētas bibliotēku, kur mūs sagaidīja bibliotēkas direktore. Viņa pastāstīja par Igaunijas bibliotēku galvanejiem darbības virzieniem, valsts realizēto  politiku  šajā jomā, par lasīšanas veicināšanas projektiem un bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Tālāk  devāmies uz Europe Direct Valgamaa, kura darbinieces informēja par vairākiem projektiem, tostarp arī par pārrobežu projektiem ar  Valku Latvijā.

Pabijuši Igaunijā jau pēc īsa brīža atkal bijām Latvijā, kur mūs gaidīja iepazīšanās ar Valkas pilsētas bibliotēku. Laipni sagaidītas tikām aicinātas uz bibliotēkas bērnu nodaļu, kur ESIP koordinatore G. Gendrjuka bija sagatavojusi prezentāciju par pasākumiem un aktivitātēm bērniem un skolu jauniešiem, kuros tiek iepazītas Eiropas Savienības vērtības un aktualitātes, ieskicētas nākotnes vīzijas. Arī mūsu grupai bija iespēja parādīt savas zināšanas par Eiropas Savienību un atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Aktīvākie un zinošākie tika arī pie nelielām dāvaniņām.

Pēcpusdienā ieradāmies Gulbenes novada bibliotēkā, kur bibliotēkas direktore A. Sprudzāne aicināja uz sarunu par bibliotēku darba aktualitātēm savā pilsētā un novadā, stāstīja par bibliotēkas dalību dažādos projektos, aktīvu brīvprātīgā darba veicēju piesaisti bibliotēkas pasākumiem un aktivitātēm. Izstaigājām gaišās un mūsdienīgās bibliotēkas telpas, iepazīnāmies ar tās nodaļu darbu un atsaucīgajām darbiniecēm, kuras labprāt atbildēja uz mūsu jautājumiem, dalījās pieredzē. Bibliotēkā atrodas arī Europe Direct informācijas centrs Gulbenē, ar kura darbu mums arī bija iespēja iepazīties.

Pateicamies EDIC Austrumlatglē  par Iespaidiem bagātā brauciena finansiālo atbalstu!

Informāciju sagatavoja
Anita Gaidule,
Rēzeknes centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja
IMG_4671IMG_4667IMG_4641

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0