Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām”, līguma Nr. KPFI-10/75 ietvaros

Publicēts 23.05.2012

Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2012/12
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2012.gada 4.jūnijs plkst.10.00

Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Tiskādu speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija, kas atbilst zema enerģijas patēriņa ēkas prasībām, līguma Nr. KPFI-10/75 ietvaros
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Kontaktpersona - Terēzija Kruste, tālr.64607205, e-pasts: terezija.kruste@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0