Čornajas folkloras kopai dots vārds „Ausmeņa”

Publicēts 17.04.2015
Čornajas folkloras kopa Ausmeņa

Klātesot Čornajas pagasta iedzīvotājiem un apkārtnes folkloras kopām, 17. aprīlī Čornajas tautas namā notika vārda došanas svētki Čornajas folkloras kopai. „Kristībās” izvēlēts vārds „Ausmeņa”. Kā teic paši folkloras kopas dalībnieki, nosaukums ir skanīgs un galvenais – iezīmē folkloristu sūtību ar savām dziesmām nest gaismu un prieku klausītājiem.

Čornajas folkloras kopa vārdu ieguvusi pusotru gadu pēc dibināšanas, jo pulciņš dziedošo Čornajas iedzīvotāju pirmoreiz kopā sanāca 2013. gada oktobrī. Jau tā paša gada 18. novembrī, Valsts svētku pasākuma laikā, notika jaundibinātās folkloras kopas pirmā uzstāšanās. Vēl šodien dalībnieki atcerējās tās dienas satraukumu un kņudoņu pakrūtē, kopā izdziedot pirmo dziesmu „Reitā agri saule lēce”. Kā pastāstīja „Ausmeņas” vadītāja Santa Viša-Gaisiņa, folkloras kopā tiekot dziedātas gan skumīgas, gan priecīgas dziesmas par tēvzemes mīlestību, dzīves prieku un ģimeni. Tā kā folkloras kopa mājo blakus Latgales jūrai – Rāznas ezeram, itin bieži skanot arī dziesmas par dabas skaistumu un tās bagātībām.

Folkloras kopā jau kopš tās dibināšanas dzied Elīna Kučere, Regīna Aleksāne, Ērika Kučere, Diāna Vasiļjeva, Jekaterina Vincukova, Veronika Vincukova, Marfa Pavlovska, Natālija Novikova un Jānis Aleksāns.

„Kristībās” piedalījās un ar dziesmotiem priekšnesumiem „Ausmeņu” sveica Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumzeme” audzēkņi, novēlot folkloras kopai „skanīgas balstiņas un dzirdīgas austiņas”. Vēlējumiem pievienojās Čornajas pagasta Ratnieku folkloras kopa, kas arī pavisam nesen – 6. februārī – tika pie vārda „Rateņš”. Skanīgus sveicienus bija sarūpējušas arī Ozolaines folkloras kopa „Zeile”, Mākoņkalna tautas nama folkloras kopa, Rēzeknes pilsētas folkloras kopas „Rūta” un Čornajas teātra pulciņš.

Pēc seno latviešu paražām visiem saimes bērniem kristībās tika vilkts viens krekls, lai visi bērni augtu draudzīgi. Lai saticība valdītu arī Čornajas folkloras kopas „ģimenē”, Kaunatas tautas nama folkloras ansamblis „Ausmeņai” dāvināja baltu linu kreklu.

„Pusgada laikā Čornajas pagastā tās ir otrās „kristības”. Ja tā turpināsies, tad drīz paliksim par daudzbērnu jeb daudz-kolektīvu pagastu,” klātesošos uzrunāja Čornajas pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs Kvitkovskis. Kā pieņemts kristībās, pārvaldnieks „Ausmeņai” dāvināja sveci, kuras liesmiņa sargās, palīdzēs un dos gaismu. Tāpat no pagasta pārvaldes folkloras kopa dāvanā saņēma Latgales foto grāmatu ar vēlējumu dziedot apbraukāt visu Latgales reģionu, lai Čornajas pagasta vārds izskanētu ne vien Rēzeknes novadā, bet visā Latgalē.

FOTOGALERIJA

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Autores foto

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0