Dabas izglītības centra „Rāzna” darba laiks vasaras sezonā

Publicēts 27.06.2014

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka dabas izglītības centrs ”Rāzna” vasaras sezonā būs atvērts arī mēneša pirmajā sestdienā un pēdējā svētdienā. Tas būs atvērts arī 13.jūlijā – dienā, kad norisināsies skrējiens „Rāzna- Muokūņkolns 2014”.

Dabas izglītības centrs „Rāzna” (turpmāk tekstā DIC) atrodas Skolas ielā 3, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā, Rēzeknes novadā. Dabas izglītības centra „Rāzna” darba laiks – darba dienās no 8.30 līdz 16.30. Dabas izglītības centra piedāvājums- ekspozīcijas „Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku!” un sajūtu takas apmeklējums, kā arī dabas izglītības nodarbības ir bezmaksas. Par ierašanos lūgums informēt pa tālruni 29139677 (LMT).
DIC ir izveidota izstāde – interaktīva ekspozīcija „Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku!”, kuru iespējams apmeklēt apskatīt gan patstāvīgi, gan centra darbinieka pavadībā. Labs palīgs un ceļabiedrs izstādes iepazīšanā ir atraktīvais ķirzacēns Hugo. Pie aktivitāšu galdiem gaida dažādi uzdevumi – noteikt koku pēc tā silueta, atrast zīmējumā attēloto dzīvnieku darbības pēdas, izvēlēties nogāžu un gravu mežu iemītniekiem piemērotāko dzīvesvietu vai sazīmēt spožās un rūsganās skudras atšķirīgās pazīmes.

Dabas izglītības centrs ir vienā ēkā ar pašvaldību, pastu un pirmsskolas izglītības iestādi. Pie DIC tā ir autostāvvieta, ierīkots velosipēdu statīvs, ir uzbūvēta arī uzbrauktuve, lai centrā ērti var iekļūt cilvēki ratiņkrēslos.

Laipni aicināti apmeklēt dabas izglītības centru „Rāzna” arī brīvdienās jau tuvākajā laikā- 29.jūnijā, 5.jūlijā un 13.jūlijā!

Informācija par visu dabas izglītības centru aktualitātēm Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā sadaļā „Vides izglītība”

http://www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_izglitibas_centri/

Dabas izglītības centrs „Rāzna izveidots Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba” ietvaros.

Projekts „Cilvēki un daba” tiek īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijās, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

Regīna Indriķe
Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības speciāliste, projekta „Cilvēki un daba” reģionālā vadītāja

Regina

Foto: R.Indriķe

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0