Daugavpils Universitātē notiks konference „Sporta izglītības aktualitātes”

Publicēts 17.02.2016

Š.g. 18. februārī plkst. 9:30 Parādes ielā 1 – 115. auditorijā notiks studentu 1. zinātniskā konference „Sporta izglītības aktualitātes”. Konferences mērķis ir sagatavot radošus jaunos sporta izglītības speciālistus, kuri ieguvuši pirmās zinātniski pētnieciskās iemaņas un prot tuvināt saikni starp sporta teoriju un praksi.

Konferences organizatori: DU Sporta katedra sadarbībā ar DU Studentu padomi.

Šobrīd konferencē pieteikti profesionālās bakalaura studiju programmas „Skolotājs“ studiju virziena „Sporta un sociālo zinību skolotājs“ studentu 15 priekšlasījumi.

Informēja:

Zane Ločmele

Sabiedrisko attiecību menedžere

DU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa

T. 56425564

zane.locmele@du.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0