Degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam

Publicēts 10.01.2014

Iepirkuma identifikācijas numurs - DPP 2014/1
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2014.gada 24.janvāris plkst.14:00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Dricānu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Iepirkuma priekšmets - degvielas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes transportam
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Dricānu pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4615
Kontaktpersona - Marija
Zahare, tālrunis 64644069, e-pasts: marija.zahare@rezeknesnovads.lv
Iepirkuma nolikums
Līgums

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0