Dricānos sabrauca tuvi un tāli dricānieši

Publicēts 08.08.2018

Atbrauc cīmā, atbrauc gostūs,
Cīmeņus te sajimt prūt.
Lai mums kūpu dūma rostūs,
Dzīžūt, patolkavojūt. 

Ar šādiem Romona Spaitāna vārdiem 4. un 5. augustā tika aicināti visi esošie un bijušie dricānieši uz “Vyspasauļa drycanīšu saītu “Es- drycanīts”. Darba grupa pasākuma gatavoja teju pusotru gadu. Tika liktas galvas kopā, meklētas idejas un risinājumi. Pateicoties vietējo iedzīvotāju atbalstam un darba grupas neatlaidīgajam darbam, pasākums notika ar lielu vērienu un kopā satikās gandrīz četri simti dricāniešu.

Jaunākajam dalībniekam tikko palika 3 mēneši, bet vecākajam cienījams vecums – 92! Ciemiņi bija sabraukuši no visiem Latvijas reģioniem, uz kuriem ir aizvijušies dricāniešu dzīves ceļi. Neviltots prieks bija par tiem dricāniešiem, kuri bija mērojuši tālu ceļu no ārzemēm – Vācijas, Dānijas, Anglijas u.c.

Saieta dalībnieki varēja skatīt trīs izstādes – fotoizstādi “Drycani 100 godūs”, ”Drycanu autoru grāmatas”, Raibuo karikatūras . Visu pēcpusdienu bija iespēja vērot video “Drycanu sātu stuosti”. Laukumā pie kultūras nama notika aktivitātes bērniem- “Papeira darbneica, “Emoceju karuseļs” u.c. Interesentiem bija iespēja apskatīt Dricānu vidusskolu un atspirdzināties ar kompota glāzi skolas “Zaļajā klasē”. Lielu atsaucību dricānieši izrādīja dzimtu volejbola mačos, kur uzvaras laurus plūca Eriņu – Vorkaļu dzimta. Dricānu vizītkarte ir “Drycanu spāka putra”. Šoreiz tā izdevās īpaša, jo nespēja atstāt nevienu vienaldzīgu.

Galvenais saieta notikums bija “Drycanu pastouški” un koncerts “Driči saņ”, kur tika šķirtas gan pagasta bagātās vēstures lappuses, gan godā celti mūsdienu dricāniešu sasniegumi. Uz skatuves kāpa mākslinieki, pašdarbnieki, kuri ir piederīgi šim kultūras tradīciju bagātajam pagastam. Piesātinātās 4. augusta dienas izskaņā notika Zaļumballe Dricānu birztalas estrādē, kur muzicēja dricānieši.

Svētdienas rīts sākās ar tirgus lustēm laukumā pie Dricānu kultūras nama un mājražotāju labumu baudīšanu. “Vyspasauļa drycanīšu saīts “Es- drycanīts” noslēdzās ar Svēto misi Dricānu sv. Sīmaņa un sv. Jūdas Romas katoļu baznīcā un kapusvētkiem.

Rīkotāji – Dricānu pagasta pārvalde un Dricānu kultūras biedrība “Auseklis” – izsaka pateicību darba grupai un vsiem brīvprātīgajiem palīgiem par ieguldījumu šī saieta sagatavošanā un norisē.

Uz tikšanos Dricānos, jo -

“Eists drycanīts par bādu smejās,
jo prīkšā gaišs mirdz horizonts!”

Genovefa Jonāne,
Dricānu kultūras nama vadītāja

IMG_8559 IMG_8595 IMG_8628 IMG_8646 IMG_8651

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0