Dziedāšanas svētki „Mana dziesma Latvijai” 2015 Lendžos

24.11.2015

Izglītība

Novembris ir īpašs mēnesis mums, mūsu valstij. Katram ir iespēja izvērtēt, ko nozīmē būt latvietim, Latvijas pilsonim. 19. novembrī Rēzeknes novada un pilsētas skolu dziedošie kolektīvi jau ceturto reizi pulcējās Lendžu KN, lai kopīgā skanējumā izdziedātu mīlestību uz Latviju, lūgtu svētību tās augšupejai.
Paldies visiem kolektīviem un viņu skolotājiem : Kalnezeru katoļu pamatskolas vokālajam ansamblim (vad. Edvīns Tabors), Maltas BJC mazo meiteņu popgrupai (vad. Irēna Ivanova), Dricānu vidusskolas 8.-11. klašu meiteņu ansamblim (vad. Gunita Dzerkale - Sarkane), Liepu pamatskolas popgrupai „Mākonītis” (vad. Ināra Blinova), Gaigalavas pamatskolas ansamblim (vad. Rasma Igaune), Tiskādu vidusskolas 1.-4. klašu ansamblim (vad. Irina Ščerbakova), Tiskādu vidusskolas 11. klašu vokālajam ansamblim (vad. Irina Ščerbakova), Rēznas pamatskolas meiteņu vokālajam ansamblim ( vad. Ilona Butkāne), Kārsavas novada Mežvidu pamatskolas 3.-7. klašu ansamblim (vad. Gunita Dzerkale - Sarkane), Kaunatas vidusskolas 1.-4. klašu korim (vad. Maruta Čudare), Maltas vidusskolas 5.-9. klašu korim (vad. Irēna Ivanova), Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 5.-9. klašu korim (vad. Jeļena Pukste), Rēzeknes 5. vidusskolas 5.-9. klašu korim (vad. Iveta Kepule). Paldies arī koncertmeistarei Bernadetai Eversei.
Katra kolektīva sniegums bija īpašs, tikai viņam raksturīgs. Dziesmām cauri vijās dažādas noskaņas – patriotisms, mīlestība uz savu valsti, prieks, humors, romantika. Visus vienoja kopīgi izdziedātas latviešu, latgaliešu tautasdziesmas, dziesmas no skolēnu dziesmu svētku repertuāra, kas lika atcerēties vasaru, kopīgi piedzīvotus mirkļus Rīgā, Mežaparka estrādē.
Vissirsnīgākie pateicības vārdi jāsaka visiem dziedāšanas svētku atbalstītājiem – Rēzeknes novada domei, izglītības pārvaldei un Guntaram Skudram, Lendžu pagasta pārvaldei un Voldemāram Deksnim, Lendžu KN vadītājai Ligitai Meļko un viņas kolektīvam, Kalnezeru katoļu pamatskolas kolektīvam un direktorei Kristīnei Leščinskai, SIA „Kraģītis” un personīgi Ivetai Čuprinikovai, SIA „Vecā Maiznīca” un personīgi Jurijam. Paldies arī skolu administrācijām, kas deva iespēju saviem dziedošajiem audzēkņiem vienoties kopīgā dziesmā Latvijai. Paldies par atbalstu skolēnu vecākiem!
Uz tikšanos nākošā gada dziedāšanas svētkos „Mana dziesma Latvijai”2016 Lendžos!
Irēna Ivanova,
svētku koordinatore 
IMG_3802 _MG_3764

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!