Eiropas Padomes Ainavas balvas sestā sesija

Publicēts 11.03.2018

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) aicina pašvaldības piedalīties Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā “Eiropas Padomes Ainavas balva”, kas Latvijā tiek izsludināts jau piekto reizi. Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi īstenotos projektus vai iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas vai publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par ainavu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabiedrību), kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.

Tā kā no katras valsts konkursam drīkst pieteikt vienu kandidatūru, VARAM organizē nacionālo atlasi, kurā tiks noteikts kandidāts, kas Latviju pārstāvēs Eiropas mērogā. Lai piedalītos Latvijas kandidātu atlasē, latviešu valodā jāaizpilda pieteikuma veidlapa un kopā ar pielikumiem (fotoattēliem un citiem informatīvajiem materiāliem) jāiesniedz ministrijā līdz 31. maijam:

a) sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@varam.gov.lv;

b) sūtot papīra formātā uz adresi: Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494. Pasta sūtījumā obligāti jāiekļauj pieteikuma veidlapas izdruka papīra formātā un datu nesējs ar pieteikuma veidlapu un vizuālajiem materiāliem elektroniskā formātā.

Jāņem vērā, ka saskaņā ar konkursa nolikumu pieteiktajam projektam vai iniciatīvai ir jābūt pabeigtai vismaz trīs gadus pirms tās pieteikšanas konkursam. Tā kā Latvijas pieteikums konkursam tiks nosūtīts 2018. gada decembrī, pieteiktajam projektam vai iniciatīvai ir jābūt pabeigtai līdz 2015. gada 31.decembrim.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir ievietoti arī ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv, sadaļā Darbības jomas/Teritorijas attīstības plānošana /Ainavu politika - http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/?doc=18320.

Informācija par visām iepriekšējām konkursa sesijām ir pieejama Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta tīmekļa vietnē: https://rm.coe.int/european-landscape-convention-the-landscape-award-alliance-of-the-coun/168075f020.

Iepriekšējā konkursa sesijā tiesības pārstāvēt Latviju ieguva Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts, kas ir atzīts par labāko arī Eiropas mērogā.

Saskaņā ar konkursa tradīciju katras sesijas noslēgums tiek organizēts labākā projekta īstenošanas valstī, tāpēc konkursa piektās sesijas noslēgums notiks Daugavpilī šāgada 19.-21. jūnijā. Piedalīties šajā pasākumā var, līdz 15.aprīlim reģistrējoties tiešsaistes formā, kas pieejama: https://www.coe.int/en/web/landscape/20th. Lūgums ņemt vērā, ka noslēguma pasākuma dalībniekiem transporta un nakšņošanas izdevumi ir jāsedz pašiem.

Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta vecāko eksperti Daci Grantu pa e-pastu: dace.granta@varam.gov.lv vai tālruni 67026553.

Papildinformācija šeit.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0