Feimaņu pamatskola ieguvusi statusu — Veselību veicinoša skola

Publicēts 16.12.2016

2016. gada 2. decembrī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) 55 Latvijas skolām piešķīra Veselību veicinošas izglītības iestādes statusu. To skaitā ir arī Feimaņu pamatskola, kura šobrīd vienīgā pārstāv Rēzeknes novadu Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā.

2014. gadā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ar jaunu sparu atsāka veselību veicinošo skolu programmas darbību. Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla (NVVST) mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

Apvienojoties kustībā, varam iegūt vairāk pieredzes un labās prakses piemēru, konsultatīvo atbalstu, apmācības veselības jautājumos, jaunāko informāciju un materiālus par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu.

Šobrīd tīklā iesaistījušās 83 skolas un 4 pirmsskolas izglītības iestādes no visas Latvijas.

NVVST var iesaistīties ikviena vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, kura vēlas īstenot veselības veicināšanas pasākumus. Lai piedalītos NVVST, skolai ir jāstrādā pie Veselību veicinošām izglītības iestādēm noteikto kritēriju izpildes. Piemēram, jāizveido Veselību veicinošās skolas padome, jāveicina skolēnu iesaistīšanās ar fizisko aktivitāti saistītā izglītībā, jāņem dalība programmās „Skolas auglis ” un „Skolas piens ”, jānodrošina veselīga emocionālā un fiziskā skolas vide, jāorganizē citi veselību veicinoši pasākumi.

Veselību veicinošas izglītības iestādes statuss skolai tiek piešķirts, darbojoties tīklā vienu mācību gadu un sasniedzot visus pamata kritērijus. 

Plašāka informācija par NVVST pieejama SPKC mājaslapas sadaļā “Veselību veicinošo skolu tīkls”

Ineta Upeniece,
veselību veicinošas izglītības iestādes koordinatore Feimaņu pamatskolā 

IMG_5078 (789 x 1116)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0