Franča Trasuna muzejam „ Kolnasāta ”- 25

Publicēts 13.09.2017

9. septembrī F. Trasuna muzejs „ Kolnasāta” svinēja savas darbības 25 gadu jubileju. Muzejs ir izveidots garīdznieka, valstsvīra, kultūras un sabiedriskā darbinieka, Latgales Atmodas celmlauža Franča Trasuna (1864–1926) dzimtajās mājās „Kolnasāta” Sakstagala pagastā. F. Trasuns savu dzīvi veltīja tautai, tās apvienošanai, izglītošanai un labklājības celšanai.

25 gadu laikā muzejs ir izveidojies par ievērojamu kultūras centru gan pagastā, gan Rēzeknes novadā un ārpus tā robežām. Ja pirmsākumos apmeklētājiem bija apskatāma tikai Trasunu dzimtas māja, tad laikā gaitā tika izveidots Latgales lauku sētas komplekss, kurā ietilpst: F. Trasuna dzimtā māja, klēts, aka, krucifikss, melnā pirtiņa, plašs modernām tehnoloģijām aprīkots Izstāžu nams.

Svinot muzeja jubileju, V.E. Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis iesvētīja muzeja teritorijā esošo atjaunoto koktēlnieka Antona Rancāna veidoto krucifiksu un jauno ekspozīciju, kura papildināta ar jauniem muzeja krājuma priekšmetiem, kas vēstī par Latgales lauku sētu 19.gs.beigās un 20.gs. sākumā, F. Trasunu, viņa laikabiedriem un dzimtu. Ekspozīcijas anotācijas ir latgaliešu, latviešu un angļu valodā. Ierīkota telpa muzejpedagoģiskajām programmām, kur būs iespēja iepazīties ar F. Trasuna biogrāfiju, viņa aktivitātēm garīdzniecībā, politikā, literatūrā, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Muzeja jubilejas svinībās piedalījās bijušie un esošie muzeja darbinieki, kultūras ļaudis, F. Trasuna dzimtas pārstāvji, svētceļnieki no Rīgas un citi interesenti. Ar klusuma brīdi tika pieminēti aizsaulē aizgājušie muzeja darbinieki, viņu vidū ilggadējā F. Trasuna muzeja „ Kolnasāta” direktore Valentīna Bruzgule, kura ieguldījusi lielu darbu muzeja izveidē un F. Trasuna vārda popularizēšanā.

Pasākumu kuplināja folkloras kopas „ Ūzuleņi” no Ozolmuižas pagasta (vad. Marija Andina), „ Kolnasāta” no Sakstagala pagasta (vad. Madara Broliša), „ Vydsmuiža” no Gaļānu pagasta (vad. Anna Kupra), etnogrāfiskais ansamblis „ Rikava” (vad. Aija Dundure), kā arī postfolkloras grupas „Rikši” mazais sastāvs. Ieskatu F. Trasuna drāmā „ Nūgrymušō pile” sniedza Sakstagala pagasta teātra draugu kopa ( vad. Ināra Grietiņa). Klātesošos uzrunāja Ciskādu Romas katoļu draudzes priesteris Imants Petrovskis.

F. Trasuna muzeja „ Kolnasāta” darbinieku saime priecājas par katru jubilejas pasākuma dalībnieku un apmeklētāju, kurš ikdienas steigā atrada laiku paviesoties izcilā Latgales dēla dzimtajās mājās.

Inta Deksne,
F. Trasuna muzeja „ Kolnasāta” direktores p.i.

Foto: Ivars Daugulis un Imants Petrovskis

IMG_9963 20170909_132423 20170909_132429 20170909_144848 20170909_145143 20170909_145808 20170909_155218 20170909_155836 IMG_0155 IMG_9837 IMG_9900

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0