Gada īsāko nakti aicinām pavadīt Rēzeknes novadā!

Publicēts 16.06.2015

Rēzeknes novada pašvaldība visiem līgotājiem novēl, lai gaišie Jāņu nakts ugunskuri iededz jaunas idejas un sapņus! Rēzeknes novada kultūras darbinieki ir parūpējušies, lai ikvienam Jāņubērnam gada īsāko nakti izdodas pavadīt līksmās dziesmās un lustīgās dejās kādā no pagastu estrādēm vai kultūras namiem.

Līgo svētku pasākumi Rēzeknes novada pagastos
20.06. plkst.18.00-00.00 Čornajas pagasts Ielīgošana
20.06. plkst.13.00 Ozolmuižas pagasta bibliotēka Tematisks pasākums „Jāņa māte sieru sēja”
20.06. plkst.18.00
21.06. plkst.12.00
Gaigalavas pagasta ŪTAC „Bāka”
Gaigalavas pagasta kultūras nams
Pirmais Starptautiskais sieviešu deju festivāls „Spīganu dejas ezera atspulgā”
Sieviešu deju kopu koncerts
21.06. plkst.18.00 Lendžu pagasta brīvdabas estrāde Ielīgošana. Pašdarbības kolektīvu koncerts, Jāņu un Līgu apdziedāšana, ugunskurs, rotaļas
21.06. plkst.15.00 Čornajas pagasta Ratnieku brīvdabas estrāde Ielīgošanas koncerts „Tūdaliņ, tāgadiņ”. Piedalās: Nagļu k/n jauniešu deju kolektīvs „Pipareņš”, Dricānu k/n jauniešu deju kolektīvs „Jumalēni”, Ratnieku t/n bērnu deju grupa „Magonītes”, Ratnieku t/n folkloras kopa „Rateņš”, Blontu t/n pašdarbības kolektīvi – amatierteātris „ADUGS”, sieviešu deju kopa „Kaprīzes”, folkloras kopa „Madara”. Pēc koncerta sautējuma baudīšana brīvā dabā.
21.06. plkst.20.00 Kaunatas pagasta tautas nams Teatralizēts uzvedums ar Jāņu dziesmām, ugunskura kurināšanu un Jāņu, Līgu sumināšanu „Skaista nāca Jāņu diena”
22.06. plkat.20.00 Feimaņu pagasts Feimaņi ielīgo Jāņus
22.06. plkst.19.00
plkst.22.00
Dricānu pagasta kultūras nams Koncerts “Sanākam kopā ielīgot”
Zaļumballe
22.06. plkst.23.00 Mākoņkalna pagasta tautas nams Jāņu ielīgošana
22.06. plkst.13.00 Sakstagala pagasta 1.bibliotēka Praktisko padomu stunda „Nāc un dari, dari un baudi”
22. – 30.06. Mākoņkalna pagasta bibliotēka Foto izstāde „Kā svin Jāņus Mākoņkalnā”
22.06. plkst.20.00 Nautrēnu sporta halle/kultūras nams Ielīgo Rogovkā
22.06. plkst.13.00 Pušas pagasta tautas nams Velomaratons „Atved Leigū!”
23.06. plkst.20.00 – 03.00 Audriņu pagasts Līgo vakars. Pašdarbnieku koncerts un Jāņu ugunskurs laukumā pie kultūras nama
23.06. plkst.21.00 Bērzgales pagasts Līgo svētki. Konkursa „Bērzgales pagasta sakoptākā sēta 2015” noslēgums, uzvarētāju godināšana. Līgošana kopā ar folkloras kopu. Zaļumballe
23.06. plkst.20.00 Čornajas pagasta Ratnieku brīvdabas estrāde Teatralizēts uzvedums „Mans Jānītis labākais…”. Konkursa ”Sakoptākā puķu dobe” uzvarētāju apbalvošana, visgarākā vainaga  pīšanas sacensības, Jāņu un Līgu sumināšana pie Līgo ugunskura
23.06. plkst.21.00 Gaigalavas pagasta kultūras nams Līgo svētku pasākums. Amatierteātra „Bykovīši ” pirmizrāde M.Zoščenko „Kāzas”. Pasākumu kuplinās amatierteātris „Apīnis” ar skeču „Sludinājums”, folkloras ansamblis „Gaigalas” ar Līgo dziesmām.
Ieeja: 0.50 EUR, skolēniem: 0.30 EUR.
Pēc izrādes laukumā pie kultūras nama iedegsim Jāņu nakts ugunskuru, iesaistīsimies līgo rituālos, baudīsim sieru un alu, līgosim un dejosim līdz rīta gaismai (skanēs ierakstu mūzika).
23.06. plkst.22.00 Ilzeskalna pagasts Līgo svētku balle
23.06. plkst.12.00
plkst.18.00
Griškānu pagasta kultūras nams Izstādes „Brīnumainais papardes zieds” atklāšana
Teatralizēts uzvedums „Līgo rituāli”
23.06. plkst.21.00 Kantinieku pagasts pie sporta atpūtas centra Līgo pasākums
23.06. plkst.14.00 Kaunatas pagasta Dubuļu tautas nams Pasākums bērniem “Līgo danco, līgo dzied”
23.06. plkst.21.00 Lūznava Līgo balle
23.06.
plkst.18.00
plkst.22.00
Maltas pagasts
Pie kultūras nama
Kultūras nams
 Raimonda Paula dziesmu maratons „Raimonda Paula vecās dziesmas, Raimonda Paula jaunās dziesmas”
Līgo balle. Spēlē Valdis un Normunds
23.06. plkst.21.00 Nagļu pagasta tautas nams Līgo koncerts un zaļumballe
23.06. plkst.20.00 Ozolaines pagasta tautas nams Līgo svētku pasākums
23.06. plkst.22.00 Ozolmuižas pagasta kultūras nams Līgo svētku pasākums
23.06. plkst.16.00
plkst.17.00
plkst.18.00
plkst.20.00
plkst.23.00
plkst.24.00
Pušas pagasta tautas nams Volejbola sacensības (2+2)
Alus dzeršanas sacensības
Līgo vainagu pīšanas sacensības
Pušas amatierteātra izrāde „Buobu vosora”
Balle. Spēlē Kristīne un Alvis no Jēkabpils
Nakts orientēšanās
23.06. plkst.21.00 Rikavas pagasta kultūras nams Līgo pasākums
23.06. plkst.22.00 Sakstagala pagasta sabiedrisko aktivitāšu centrs Līgo svētku pasākums
23.06. plkst.22.00 Silmalas pagasta Silmalas kultūras nams Līgo svētki, Jāņu un Līgu sumināšana. Zaļumballe, spēlē Aigars Kaupužs
23.06. plkst.21.00 Silmalas pagasta Štikānu kultūras nams Līgo svētku pasākums
23.06. plkst. 12.0 – 16.00 Silmalas pagasta Kruķu kultūras nams Līgo svētku pasākums
23.06. plkst.21.00 Stoļerovas pagasta saietu nams „Līgo Stoļerova!”
23.06. plkst.20.00 Strūžānu pagasta Līgo kalns Jāņu ielīgošana
23.06. plkst.19.00
plkst.21.00
Vērēmu pagasta brīvdabas estrāde Līgo vakara koncerts „Ols lobs i gosti lobi”
Līgo nakts melodijas visām gaumēm
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0