Gada lauksaimniecības uzņēmums

15.03.2019

Uncategorized

Z/s “Jaunliepu mājas” Rikavas pagastā īpašnieks Lauris Jaudzems ir gados jauns, taču jau pieredzējis zemnieks. Pēc skolas beigšanas kādu laiku pastrādājis lauksaimniecības uzņēmumos ārzemēs, tomēr nolēmis atgriezties un saimniekot savās mājās, savukārt par nopelnīto naudu nopircis nevis automašīnu, bet gan kombainu. Zemnieku saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību un graudkopību, apstrādājot ap 700 ha zemes. Lauksaimniecības zeme tiek nomāta dažādās vietās, kas sadrumstalo saimniecību un apgrūtina tās attīstību. Tomēr jaunais zemnieks nemitīgi meklē iespējas darba uzlabošanai un saimniecības paplašināšanai, attīrot līdz šim ar krūmiem aizaugušās zemes platības. 2012. gadā Lauris Jaudzems realizējis projektu “Jauna uzņēmuma radīšana Rēzeknes novadā” un iegādājies mūsdienīgu zemes apstrādes tehniku. Kopumā īstenoti seši investīciju projekti. Paralēli darbam zemnieku saimniecībā, Lauris strādā par ugunsdzēsēju, kopā ar sievu Lauru audzina divus bērnus un kopš pagājušā pavasara būvē jaunu māju, lai ģimenei būtu droša un stabila ligzda.
DSC_0179 DSC_0181 DSC_0199DSC_0187
SIA “Likkelet” Kaunatas pagastā dibināts 2008. gadā, bet intensīvāku darbību lauksaimniecībā uzsācis pēdējo triju gadu laikā. Nodarbojas ar graudkopību, kā arī ar aizaugušo lauksaimniecības zemju attīrīšanu. Audzē miežus, rudzus, griķus, auzas, pupas, arī sarkano āboliņu. Saražoto produkciju pārdod gan vietējā Latvijas tirgū, kā arī eksportē uz Dāniju, jo uzņēmuma valdes locekļi nāk no Dānijas. Īpašumu kopplatība ir 1250 ha, no kuriem trešdaļa ir lauksaimniecības zeme, trešdaļa meži, bet pārējais ir aizaugusī zeme, kas tiek attīrīta un sakopta. Saimniecībā nodarbināti 7 cilvēki – saimniecības vadītājs, divi vadītāja vietnieki, trīs traktoristi un viens strādnieks. Saņemts ES atbalsts jaunu mežaudžu ierīkošanai mazproduktīvās un grūti apstrādājamās lauksaimniecības zemēs, tur tiks stādīti bērzi un egles. Ne mazumu rūpju sagādā zemes apstrāde Rāznas apkaimei raksturīgajos paugurainajos tīrumos. Kopš 2018. gada uzņēmumam piešķirts Vides kvalitātes sertifikāts, kas liecina par videi draudzīgu saimniekošanu.
DSC_0014 DSC_0022 DSC_0030 DSC_0023
 
 
 
 
Z/s “Elkšņi” (Inga un Raimonds Lukšas) Stoļerovas pagastā ir izveidojusies uz 90. gados mantotās zemes. Arī Raimonda vectēva saimniecību sauca “Elkšņi”. Alkšņu te tiešām ir daudz, arī zeme ir mālaina un ne tik auglīga, taču saimniecība ir labi iekopta, mūsdienīga un, salīdzinājumā ar pirmās brīvvalsts laiku, krietni paplašinājusies. Kopējā lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 260 ha, no tiem 200 ha apsēti ar graudaugiem, 40 ha stiebrzāles, 20 ha āboliņš. Sākumā izmēģinājuši dažādas nozares, tostarp lopkopību, taču vēlāk pārliecinājušies par specializācijas priekšrocībām. Šobrīd z/s “Elkšņi” specializējas graudaugu un zālāju sēklu audzēšanā, kā arī tiek sagatavota sertificēta sēkla. Investīcijas tiek piesaistītas, īstenojot ES projektus - gan būvniecībā, gan lauksaimniecības tehnikas iegādē. Visu ražošanas ciklu nodrošina paši, sezonas darbos piesaistot vietējos strādniekus. Uz modernā kombaina gan sēžas tikai pats saimnieks, vai arī viņa brālis. Padomus saimniekošanā neliedz kuplās dzimtas jaunā paaudze, no kuriem vairāki ir izvēlējušies studēt lauksaimniecību. 2018. gadā saimniecība saņēmusi A/S “Kredītinformācijas birojs” sertifikātu ar apliecinājumu, ka z/s “Elkšņi” ir augsts kredītspējas novērtējums. Jāpiebilst, ka stingrajiem sertificēšanas standartiem atbilst tikai 5% no Latvijas uzņēmumiem. 

DSC_0301DSC_0302 DSC_0317 DSC_0300

Click to listen highlighted text!