Gaigalavieši Mamma daba Meža olimpiādes finālā

Publicēts 17.04.2014

Jau astoto gadu pēc kārtas AS „Latvijas Valsts meži” organizē Meža olimpiādi, kuras mērķis – rosināt skolas iekļaut mācību stundās tēmas un pasākumus, kas saistīti ar zināšanu, pieredzes un iemaņu gūšanu, skolēniem esot tiešā saskarē ar mežu, apkārtējo vidi. Piedalīties varēja jebkura mācību priekšmeta skolotāji vai pulciņa vadītāji kopā ar 1.- 9. klašu skolēniem. Līdz 3. februārim skolotāji varēja iesaistīt kāda mācību priekšmeta stundā Meža olimpiādes gada tēmu un mācību stundu novadīt brīvā dabā (skolas pagalmā, parkā, mežā, botāniskajā dārzā u. tml.), izmantojot dabas materiālus. Šī gada tēma ir Literatūra mežā, tāpēc Gaigalavas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Maruta Krustāne kopā ar 8. klases skolēniem literatūras mācību stundā tikās Teirumnīku purva takā.

Skolēni dabā meklēja salīdzinājumus, epitetus, metaforas, daudz klausījās, vēroja, paši sacerēja dzejoļus. Žūrija atzinīgi novērtēja šo darbu, un gaigalavieši tika to 60 skolu skaitā, kuri varēja tālāk cīnīties par iekļuvi finālā, spēlējot internetspēli „Mežotājs”. No šīm skolām finālā tikai 6 labākās skolas ar skolotāju un 10 bērniem varēja iekļūt Meža olimpiādes finālā. Vēl 10 skolas saņems atzinību – atraktīvā Cūkmena vizīti savā skolā.

Laika posmā no 17. februāra līdz 17. martam noritēja sīva cīņa, un mūsu azarts un uzcītība attaisnojās! Gaigalavas pamatskolas komanda ( 8. klases skolēni: J.Počs, Laima Kolneja, Lauma Kolneja, V. Kolneja, S. Kalvāne, S. Caune, A. Sarnovičs, E. Netlis-Galejs, J. Mihailovs, A. Barinova un skolotāja M. Krustāne) tika Meža olimpiādes finālā, kas noritēs 24. aprīlī Tērvetē. Finālā gaigalavieši sacentīsies ar Annenieku pamatskolas, Kr. Valdemāra Ainažu pamatskolas, Zvejniekciema vidusskolas, Vircavas vidusskolas, Sikšņu pamatskolas komandām  par iespēju braukt dabas ekspedīcijā uz Norvēģijas dabas skolu.

Maruta Krustāne
Gaigalavas pamatskolas skolotāja

Foto:  Maruta Krustāne

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0