Globālās izglītības seminārs Siguldā

Publicēts 22.10.2015

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes un Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvji piedalījās Izglītības attīstības centra (IAC) projekta “Globālā izglītība sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros organizētajā triju publicitātes semināru ciklā no šī gada 15. līdz 17. oktobrim Siguldā.

Triju semināru ciklā bija iespēja iepazīties ar dažādām praktiskām metodēm, lai integrētu 21. gadsimta kompetences mācību un audzināšanas darbā.

IAC komanda bija sagatavojusi atraktīvas nodarbības par dažādām globālās izglītības tēmām – godīgo tirdzniecību, migrācijas procesiem, mediju lietot prasmi, globālo procesu mijiedarbību. Semināru dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta labās prakses piemēriem, ar izstrādātajām globālās izglītības programmām un mācību materiāliem, kas tapuši projekta trīs gadu laikā.

Rēzeknes pašvaldībā ir apstiprināts Globālās izglītības projekts “Global schools EYD2015- tilts uz cerīgu nākotni,” tāpēc semināra apmeklējums Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem bija lieliska iespēja gūt pieredzi no pieredzējušiem kolēģiem, kā arī iegūt jaunus kontaktus semināra laikā.

Seminārs deva iespēju satikt izglītības pārvalžu, skolu, pašvaldību pārstāvjus, kas līdz šim nebija tieši strādājuši ar globālās/ attīstības izglītības tēmām.

 

Inta Ozolniece

 

log

 

Projekts ‘’Globālā izglītība sociālo zinātņu mācību priekšmetos’’ (Nr.DCI-NSAED/2012/280-401) tiek īstenots ar Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu „EuropeAid‟ programmas ietvaros.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0