Godināti labākie Rēzeknes novada skolēni

Publicēts 06.05.2016
Foto: Madara Ļaksa

Maija sākumā, tuvojoties mācību gada noslēgumam, jau vairākus gadus Rēzeknes novada pašvaldība kopā pulcē skolēnus, kuri sasnieguši izcilus rezultātus valsts olimpiādēs, sporta sacensībās un citos augsta līmeņa konkursos. Pasākumā pateicību par ieguldīto darbu un naudas balvu saņēma ne vien skolēni, bet arī pedagogi, kuri ārpus mācību stundām veltījuši savu laiku un ieguldījuši daudz individuālā darba, lai sagatavotu skolēnus veiksmīgiem startiem olimpiādēs un konkursos. Tāpat “paldies” tika teikts arī „olimpiešu” vecākiem, kuru atbalsts bērnu talantu attīstīšanā un atbalstā ir nenovērtējams.

Sveicot skolēnus, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs atgādināja par pavasara – laika, kad tiek godināti labākie skolēni – simbolisko nozīmi gan dabā, gan cilvēkos: “Pavasaris ir ne vien visa dzīvā atmodas brīdis, bet arī laiks, no kura visvairāk atkarīgs, kāda raža būs rudenī. Runājot salīdzinājumos, arī skolēni ir mūsu pavasaris, jo tieši no jauniešiem ir atkarīgs, kāda būs rītdiena. Gaidot Latvijas simtgadi, tiek rīkotas dažādas akcijas, pieminot pagātni un godinot paaudzes, kas dzīvos pēc mums, taču vislabākā un paliekošākā akcija ir sagatavot izcilu jauno paaudzi mūsu valstij. Saku paldies skolēniem, vecākiem un skolotājiem par reālu darbu, lai šī akcija materializētos. Mēs ar jums lepojamies šodien un visa valsts ar jums varēs lepoties rīt!”

Sveicam Rēzeknes novada skolēnus – Valsts posmu olimpiāžu laureātus:

 • Žanis Lācis, Maltas v-sk, 9. kl. – 2. vieta valstī vēstures olimpiādē (paldies vecākiem Ludmilai un Aigaram Lāčiem, kā arī skolotājai Valentīnai Čepelei);
 • Sabīne Vovere, Sakstagala J. Klīdzēja p-sk, 9. kl. – 3. vieta valstī vēstures olimpiādē (paldies vecākiem Olgai un Mārim Voveriem, kā arī skolotājai Natālijai Puhovai);
 • Vita Tarasika, Maltas v-sk, 11. kl. – 3.vieta valstī krievu valodas olimpiādē (paldies vecākiem Edītei un Valērijam Tarasikiem, kā arī skolotājai Regīnai Bikovičai);
 • Toni Anželo Fernandes, Kaunatas v-sk, 9. kl. – 3. vieta valstī latviešu valodas un literatūras olimpiādē (paldies vecākiem Aijai un Viktoram Manuelam Freitasam Fernandes, kā arī skolotājai Ilonai Peļņai);
 • Marija Kaļiņina, Maltas v-sk, 12. kl. – 3. vieta valstī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē (paldies vecākiem Inai un Pjotram Kaļiņiniem, kā arī skolotājai Sandrai Štekelei);
 • Nautrēnu v-sk skolēnu grupa: Artūrs Trimalnieks (11.kl.), Kārlis Barkāns (11.kl.), Aija Urtāne (10.kl.), Lauris Gorsāns (12.kl.), Jānis Edgars Reinholds (10.kl.) – 1. vieta valsts atklātajā latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiādē (paldies vecākiem Dacei un Voldemāram Trimalniekiem, Dacei un Vladislavam Barkāniem, Inetai un Andim Urtāniem, Innai un Aigaram Gorsāniem, Rudītei un Pēterim Migliniekiem, kā arī skolotājai Veronikai Dundurei);

Sveicam skolēnus ar augstiem sasniegumiem mūzikas jomā:

 • Yada Chakrapeesirisuk, Dricānu v-sk, 10. kl. – 3. vieta valsts mūzikas olimpiādē (paldies viesvecākiem Skaidrītei un Aivaram Meļņiem, kā arī skolotājai Gunitai Dzerkalei-Sarkanei);
 • Milla-Ketija Seņkova, Maltas Mūzikas sk. 3. kl. un Maltas v-sk 4. kl. – 3. vieta starptautiskajā klaviermūzikas konkursā (paldies vecākiem Intai Sjatkinai un Georgijam Seņkovam, kā arī skolotājai Tatjanai Naglei);
 • Jana Ščurevska, Maltas v-sk, 12.kl. – 2. pakāpe dziedāšanas konkursā valstī (paldies mammai Jevģēnijai Ščurevskai, kā arī skolotājai Irēnai Ivanovai).

Sveicam folkloras un skatuves runas konkursu laureātus:

 • Enija Kuzminska, Kaunatas v-sk, 7. kl. – 1. pakāpe stāstnieku konkursā Latvijā (paldies vecākiem Aijai un Jānim Kuzminskiem, kā arī skolotājai Sandrai Višai);
 • Viktorija Reble, Gaigalavas p-sk, 6. kl. – 1. pakāpe stāstnieku konkursā Latvijā (paldies mammai Ivetai Reblei, kā arī skolotājai Rasmai Igaunei);
 • Viktorija Delikatnaja, Tiskādu v-sk, 4. kl. – 1. vieta pētnieku konkursā (paldies vecākiem Marinai Tarakanovai un Nikolajam Delikatnajam, kā arī skolotājai Marijai Borisovskai);
 • Jānis Sarnovičs, Gaigalavas p-sk, 6. kl. – 1. pakāpe stāstnieku konkursā Latvijā (paldies vecākiem Laurai un Jānim Sarnovičiem, kā arī skolotājai Rasmai Igaunei);
 • Raivo Svilāns, Gaigalavas p-sk, 5. kl. – 2. pakāpe stāstnieku konkursā Latvijā (paldies aizbildnei Anitai Macānei, kā arī skolotājai Rasmai Igaunei);
 • Sofija Verjovkina, Tiskādu v-sk, 2. kl. – 2. vieta oratoru konkursā (paldies vecākiem Nataļjai un Valērijam Verjovkiniem, kā arī skolotājai Gaļinai Žugunovai).

Sveicam sporta sacensību uzvarētājus:

 • Liāna Zeltiņa, Kaunatas v-sk, 10. kl. – 3. vieta Latvijā galda tenisā individuāli, 2. un 3.vieta pāros (paldies vecākiem Diānai un Jurim Zeltiņiem, kā arī trenerim Bruno Losānam);
 • MT-7 grupas meiteņu futbola komandai: Laura Antāne, Arina Berķe, Elīza Bogdanova, Krista Greiža, Loreta Daina Krasnobaja, Karīna Semjonova, Evita Ivanova, Elīza Poiša – 2. vieta Latvijas čempionātā (paldies vecākiem Elgai un Aldim Antāniem, Svetlanai un Mārim Berķiem, Inārai un Igoram Bogdanoviem, Inesei un Aivaram Greižiem, Nellijai un Dainim Krasnobajiem, Tatjanai Kuznecovai, Ingai un Andrim Ivanoviem, Arnitai un Imantam Poišiem, kā arī trenerim Igoram Derjaginam).

 FOTOGALERIJA

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0