Grafiskā daļa (pagastu un novada kartes)

Publicēts 09.08.2013

Rēzeknes novada esošā izmantošana (Dienvidi)

Rēzeknes novada esošā izmantošana (Ziemeļi)

Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte (Dienvidi)

Rēzeknes novada funkcionālā zonējuma karte (Ziemeļi)

Audriņu pagasts

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Maltas pagasts

Nagļu pagasts

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Stružānu pagasts

Vērēmu pagasts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0