Griškānu bērni svētkos iepriecina seniorus

Publicēts 03.01.2017

2016. gada nogalē Griškānu Pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvā radās doma sagādāt dāvanas cilvēkiem, kuriem tās nestu īpašu prieku. Labestības nedēļas ietvaros, 27. un 28. decembrī, mūsu iestādes pedagogi kopā ar audzēkņiem devās uz Rēzeknes novada veco ļaužu pansionātu Strūžānos un Rēzeknes pilsētas pansionātu, lai iepriecinātu to iemītniekus ar sirsnīgu priekšnesumu.

Mēs esam pārliecināti, ka ir svarīgi bērniem jau no mazotnes iemācīt darīt labus darbus. Labs darbiņš, kaut arī mazs, spēj iepriecināt citus cilvēkus, arī tos, kuri ir vientuļi, slimi un nespēj par sevi parūpēties.

Lai sniegtu sirds siltumu šiem ļaudīm, pedagogi kopā ar bērniem sagatavoja priekšnesumus Ziemassvētku noskaņās – dziesmas un labestīgu ludziņu. Pēc priekšnesumiem bērni uzdāvināja pansionāta iemītniekiem dāvanas.

Vislielāko gandarījumu sniedza prieks, ko redzējām veco cilvēku acīs. Izjutām aizkustinājumu vērojot, kā veci cilvēki pieglauž pie sirds pasniegto dāvanu.

Vēlos pateikt lielu paldies visu grupu audzēkņu vecākiem par atbalstu un atsaucību un par viņu sagatavotajām dāvanām.

Lai balts Ziemassvētku brīnums, ienākdams katrā mājā, sniedz saprašanos un svētību!

Svetlana Klīdzēja,
Griškānu PII vadītāja

IMG_1291 IMG_1325 IMG_1342

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0