Griškānu pagasta pārvaldes paziņojums par sadzīves atkritumu savākšanu

Publicēts 01.02.2016

Griškānu pagasta pārvalde informē, ka Rēzeknes novada pašvaldība organizē, koordinē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 19. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem un vienošanos par atkritumu apsaimniekošanu, ikvienam Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam ir pienākums noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju – SIA “ALAAS”, juridiskā adrese: “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV 4633 (biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV 4601, kontakti: 64667440, 64605452, sia.alaas@inbox.lv ).  Līgumu neesamības gadījumā lūdzam nekavējoties sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “ALAAS” un noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu.

Brīdinājums!

Sākot ar 2016. gada 01. martu tiks apsekoti īpašumi, noskaidroti to īpašnieki, valdītāji un lietotāji, kā arī tiks noskaidrota informācija par līgumu esamību ar atkritumu apsaimniekotāju. Līgumu neesamības gadījumā pilnvarotas personas sastādīs administratīvo pārkāpumu protokolus par sadzīves atkritumu radītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā un nosūtīs šos protokolus Rēzeknes novada Administratīvajai komisijai. Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 38 punktu Nr.42 par Saistošo noteikumu pārkāpšanu, tajā skaitā līgumu neslēgšanu, fiziskas un juridiskas personas saucamas pie administratīvās atbildības, bet saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.panta otro daļu par minēto pārkāpumu Administratīvā komisija var uzlikt naudas sodu fiziskām personām no 70 līdz 700 euro, bet juridiskām personām – no 430 līdz 1400 euro.

Aicinām visus Griškānu pagasta sadzīves atkritumu radītājus piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā atbilstoši iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem un noslēgt līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju, lai novērstu nelabvēlīgas sekas un administratīvo lietvedību uzsākšanu.

Info pieejama arī mājas lapā (http://www.griskani.lv/index.php)

Jānis Aleksāns
Griškānu pagasta pārvaldes vadītājs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0