„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 5. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””

Publicēts 12.07.2016

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Būvvaldes vadītājai Ingai Aleksandrovičai uz e-pastu inga.aleksandrovica@rezeknesnovads.lv un Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2016. gada 2. augustam.

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0