Aktualitātes

22.04.2020

“Par Rēzeknes novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”

Saistošo noteikumu projekts Paskaidrojuma raksts

Lasīt vairāk

15.04.2020

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Saistošo noteikumu projekts Paskaidrojuma raksts

Lasīt vairāk

25.03.2020

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””

Saistošo noteikumu projekts Paskaidrojuma raksts

Lasīt vairāk

12.11.2019

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai

Lasīt vairāk

24.10.2019

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Izglītības pārvaldes vadītāja vietniekam

Lasīt vairāk

22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 1. augusta saistošajos noteikumos Nr.3 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt teritorijas plānotājai Tatjanai Volkai 

Lasīt vairāk

22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 “Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt vecakajai vides speciālistei Terēzijai

Lasīt vairāk

22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt vecakajai vides speciālistei Terēzijai

Lasīt vairāk

22.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā””

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt vecakajai vides speciālistei Terēzijai

Lasīt vairāk

09.10.2019

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas

Lasīt vairāk

09.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 4. augusta saistošajos noteikumos Nr.73 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu””

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas

Lasīt vairāk

08.10.2019

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017. gada 2. marta saistošajos noteikumos Nr.82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā””

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženierim

Lasīt vairāk

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!