“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā””

Publicēts 09.02.2018

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Sociāla dienesta vadītājai Silvijai Strankalei uz e-pastu: silvija.strankale@rezeknesnovads.lv līdz 2018. gada 14. februārim.
Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0