„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajos noteikumos Nr. 91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā””

Publicēts 25.07.2017

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2017. gada 28. jūlijam.

Saistošo noteikumu projekts
Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0