„Grozījums Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā””

Publicēts 21.07.2017

Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai Silvijai Ančikovskai uz e-pastu silvija Ančikovska@rezeknesnovads.lv līdz 2017.gada 28.jūlijam.

Saistošo noteikumu projekts

Paskaidrojuma raksts

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0