Ilzeskalnā piekopj veselīgu dzīvesveidu

Publicēts 20.07.2016

No 4. līdz 8. jūlijam Ilzeskalnā tika realizēts Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstītais neformālo apmācību projekts “Mūsdienu jaunieši – bez mūsdienu tehnoloģijām”. Neformālajās apmācībās veicināja Rēzeknes novadā dzīvojošo dažādu tautību jauniešus pavadīt lietderīgi brīvo laiku bez mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas. Apmācībās sports tika izmantots kā izglītojoša metode, lai jaunieši apgūtu dzīves prasmes, mainītu attieksmi, apzinātos vērtības un sociāli integrētos sabiedrībā, tāpat jaunieši tika informēti, kā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas var izmantot ikdienā.

Mūsdienās lielai daļai jauniešu ir grūti komunicēt klātienē, tāpēc projekta laikā katras apmācību dienas rītā dalībnieki savas līdzpaņemtās tehnoloģijas – planšetdatorus, viedtālruņus un mobilos telefonus – nodeva glabāšanai, lai atpakaļ tos saņemtu tikai dienas beigās. Šī metode palīdzēja jauniešos attīstīt ne tikai komunikācijas spējas, bet arī sava viedokļa pamatošanu un aizstāvēšanu, jo visas dienas garumā apmācību dalībniekiem vajadzēja kontaktēties, darboties un diskutēt tikai klātienē.

Pirmajā apmācību dienā notika radošā darbnīca, dažādas iepazīšanās, “ledus laušanas”, komandu veidošanās un saliedēšanās aktivitātes un spēles. Dalībnieki atzina,ka vienam otru ir vieglāk iepazīt šādā neformāla gaisotnē – ar aktivitāšu un spēļu palīdzību.

Otrajā apmācību dienā pie mums ciemojās sporta eksperts Edgars Kļaviņš, kurš pirmajā dienas pusē vadīja semināru-apmācības par tēmu “Veselīgs dzīvesveids un es”. Tajās stāstīja par pareizu uzturu, dienas režīmu un sportošanas nozīmi cilvēka dzīvē. Otrajā dienas pusē notika orientēšanās pamatu teorētiskās un praktiskās apmācības. Notika dažādu veidu mūsdienīga labirinta orientēšanās ar digitālajiem čipiem. Orientēšanās aizrāva gan lielākos, gan jaunākos apmācību dalībniekus, jo paveikt distanci visātrāk vēlējās ikviens, bet rezultāts nebija atkarīgs tikai no skriešanas ātruma.

Turpretim trešajā apmācību dienā tika apgūtas tūrisma prasmes Vitālija Rimša vadībā. Dienas sākumā un atslodzes brīžos dalībnieki tika “uzlādēti” ar dažādām spēlēm un atjautības uzdevumiem. Visas dienas garumā mācijāmies siet mezglus un tos praktiski pielietot – izgatavojot nestuves, kāpnes un nostiprinot virvju trasīti mežā. Ikviens apmācību dalībnieks varēja pārvarēt pats sevi un savas bailes – dodoties pa virvju trasīti pāri gravai. Lai arī laika ziņās nevarēja manīt neko pozitīvu, mēs nenobijāmies un devāmies pārgājienā ar nakšņošanu pie ezera. Mīlot dabu, pārgājiena laikā visi tika aicināti lasīt atkritumus pa ceļa malām. Visaktīvākais “Dabas Draugs” bija Ritvars Logins. Nonākot galamērķī un izslienot teltis, atnāca ziņotais lietus mākonis. Citam izmirka tikai zeķes, citam vien zeķes palika sausas. Bet mēs bijām vienota komanda, un katram palīdzējām, kā spējām, lai sagaidītu rītu, kas atnāca ar tikpat stiprām lietavām. Vakara un nākamās dienas brīvo laiku pavadījām aktīvi un veselīgi.

Apmācību izvērtēšanas dienā nostiprinājām komandu garu, spēlējot frīsbiju, bumbu kērlingu un citas sporta spēles. Apkopojām neformālajās apmācībās iegūtās prasmes un diskutējām par lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējām. Neraugoties uz lietaino pārgājiena dienu un citām likstām, apmācību dalībnieki bija apmierināti ar iegūtajām zināšanām un pavadīto laiku. Viņi saka lielu paldies neformālo apmācību projekta finansētājiem, atbalstītājiem un apmācību vadītājiem.

Turpinot projekta ideju – dzīvot veselīgi un sportot, 9. jūlijā Ilzeskalna jaunieši sadarbībā ar Ilzeskalna pagasta pārvaldi organizēja jauniešu sporta svētkus “Vienoti sportā”. Šogad komandu ieskaitē piedalījās piecas komandas: APINĪTIS (Ilzeskalns), BIERŽGAĻS, BROĻEIBA, VĒRĒMI, ILZESKALNS. Neformālo apmācību “Mūsdienu jaunieši-bez mūsdienu tehnoloģijām” dalībnieki bija gan komandu sastāvā un aktīvi piedalījās individuālajās sacensībās, gan palīdzēja kā sacensību tiesneši. Katrā individuālajā sporta veidā godalgoto vietu ieguvēji saņēma medaļas.

Disciplīnā “Kartupeļu talka”:

 • 1.v. VIKTORS DROZDOVS,
 • 2.v. ELIZABETE KRAVALE,
 • 3.v. ARVIS BOLTĀNS;

Disciplīnā “Pudelīšu boulings”:

 • 1.V. KINTIJA KATKOVSKA,
 • 2.V. ARTŪRS KASALAPOVS,
 • 3.V. ANNA KRISTIJANA LOGINA;

Disciplīnā “Atraktīvais mākslinieks”:

 • 1.V. KATRĪNA VIŠŅAKOVA,
 • 2.V. DAIGA UTĀNE,
 • 3.V. ILONA ŠPUNDERE;

Disciplīnā “Balonu šautriņi”:

 • 1.V. PATRĪCIJA ŠMATE,
 • 2.V. ALEKSANDRA MAKARE,
 • 3.V. JĀNIS GAILUMS;

Disciplīnā “Diega tīšana”:

 • 1.V. JĀNIS GAILUMS,
 • 2.V. KATRĪNA VIŠŅAKOVA,
 • 3.V. ĒRIKS DŽULS;

Disciplīnā “Spēkavīru pārbaude”:

 • 1.V. ILONA ŠPUNDERE,
 • 2.V. ANNA KRISTIJANA LOGINA,
 • 3.V. VIKTORIJA ADIJĀNE.

Katra komandas sporta veida uzvarētāji saņēma mazos kausus:

 • FLORBOLĀ – APINĪTIS,
 • FRĪSBIJS, STAFETE – BROĻEIBA,
 • VOLEJBOLS, BUMBU KĒRLINGS – BIERŽGAĻS.

Kopvērtējumā godalgoto vietu ieguvēji saņēma lielos kausus un medaļas. Kopvērtējuma rezultāti:

 • 1.V. BROĻEIBA,
 • 2.V. APINĪTIS,
 • 3.V. ILZESKALNS,
 • 4.V. BIERŽGAĻS,
 • 5.V. VĒRĒMI.

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos, organizatoriem un tiesnešiem – par darbu.

Turpinot nedēļas nogali pavadīt sportiskā garā, 10. jūlijā ilzeskalnieši devās uz kaimiņu pagastu Salnavu, lai piedalītos skriešanas sacensībās “Ieskrien vasarā”. 10 km distancē Velga Lāce un Jānis Bogdans, katrs savā grupā, ieguva 1.vietas un Elvita Kotāne 2. vietu. Neatlaidīgi, līdz galam cīnijās arī Ēriks Džuls, bet, diemžēl, veselības problēmas liedza parādīt vislabākos rezultātus.

Elvita Kotāne,
projekta “Mūsdienu jaunieši – bez mūsdienu tehnoloģijām” koordinatore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0