Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestāde

ilzes1Adrese- Centra iela 4, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads, LV- 4619
Telefons – 64644563, Mob.t. – 22404228, e- pasts- ilzeskalnspii@saskarsme.lv
Vadītāja – Reņa Gailuma
Mērķa grupa- izglītojamie no 1 līdz 7 gadu vecumam
Darba laiks- no plkst.7.00 līdz 18.00, iestādē darbojas diennakts grupa.
Programmas- Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11), Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).
Izglītojamajiem tiek piedāvāts piedalīties folkloras kopā „Dancarīši” un sporta deju pulciņā.
Grupu skaits- 2
Pedagogu skaits- 5 (t.sk. mūzikas skolotājs un logopēds)
Tehnisko darbinieku skaits- 8

Iestādes moto:
Bērni- tie ir zelta graudi,
Ko mēs nākamībai sējam.
It nevienu no šiem graudiem
Nedrīkst izkaisīt pa vējam. 

Laipni lūdzam mūsu iestādē!

ilzesk1 ilzesk3 ilzesk4 ilzesk5