IN MEMORIAM. Ivans Bebrišs (02.01.1949.-13.11.2020.)

2020. gada 13. novembra naktī negaidīti pārtrūcis ilggadējā Maltas speciālās internātpamatskolas (tagad – Rēzeknes novada speciālās pamatskolas) direktora un pedagoga Ivana Bebriša dzīves pavediens.

Ivans Bebrišs dzimis 1949. gada 2. janvārī Krāslavas rajona Izboru sādžā vecticībnieku ģimenē. No agras bērnības Ivans bija pieradināts pie lauku un mājas darbiem. Vecāku mīlestība, gādība ģimenē, tajā iegūtās dzīves vērtības viņu pavadīja visa mūža garumā. Skolas gaitas Ivans uzsāka Maltas vidusskolā, pēc tās beigšanas – absolvēja Daugavpils pedagoģisko institūtu, iegūstot fizikas un matemātikas skolotāja specialitāti.

1971. gadā savas darba gaitas Ivans Bebrišs uzsāka Kaunatas vidusskolā. Siltas atmiņas sirdī par savu pirmo darba vietu Ivanu pavadīja visa mūža garumā. No 1979. gada līdz 1982. gadam Ivans Bebrišs tika iecelts par Mākoņkalna astoņgadīgās skolas direktoru. Dzīves līkloči un izmaiņas personīgajā dzīvē aizveda Ivanu uz Krievijas ziemeļiem. Arī tur viņa darbs bija saistīts ar vadošo pedagoģisko darbību.

Dzimtās puses vilinājums tomēr bija tik spēcīgs, ka Ivans Bebrišs 1990. gadā atgriezās Latvijā, ar 1. septembri uzņēmās Maltas speciālās internātpamatskolas direktora pienākumus, kurus veica līdz 2015. gada novembrim.

Ir cilvēki, kuri neaiziet, neapklust, neizgaist, jo zemes mūžs bijis pilns cilvēkmīlestības un nesavtīga darba.

Mums, skolas audzēkņiem, kolēģiem, paziņām, Ivans Bebrišs atmiņā paliks kā atsaucīgs, izpalīdzīgs, sirsnīgs, saimniecisks, darbīgs, saprotošs un zinošs vadītājs, kurš bezgalīgi mīlēja skolēnus, skolu, savu darbu un dzīvi.

Paralēli tiešajiem pienākumiem daudz laika un pūļu veltīja dzimtās puses vēstures izpētei, Maltas ciema labiekārtošanai, cilvēku ar speciālajām vajadzībām un invaliditāti nodarbinātībai pēc skolas beigšanas.

Mums pietrūks viņa smaida, labsirdīgā humora, sirds gudrības un cilvēcības. Daudzas Ivana Bebriša idejas, diemžēl, palika nepiepildītas...

Direktor un skolotāj! Paņem līdzi gaišajā Mūžības ceļā mūsu mīlestību, cieņu un pateicību, visu, visu...

Mūžīgā gaisma lai spīd, staigājot mūžības ceļus.

Rēzeknes novada speciālās pamatskolas kolektīva vārdā visdziļākā līdzjūtība Ivana Bebriša tuviniekiem.

Click to listen highlighted text!