Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi pieteikuma dokumentāciju 1.marta projektu uzsaukumam

Publicēts 27.12.2018

Pieteikuma dokumentācija 1.marta projektu uzsaukumiem:
2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts
1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.09.2019. līdz 29.02.2020.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA mājas lapā ŠEIT
Prezentācija PIC koda iegūšanai ŠEIT

Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veidlapu var sazināties ar ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu Latvijā vai pa tiešo, rakstot uz Izpildaģentūras e-pastu: eacea-helpdesk@ec.europa.eu (tel. +32 229 90705)
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en (Helpdesk service)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0