Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi pieteikuma dokumentāciju

Publicēts 27.12.2019

Pieteikuma dokumentācija 4.februāra projektu uzsaukumiem:

1.darbība „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance)
Projektu iesniegšanas termiņš: 4.februāris
Projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.09.2020. līdz 28.02.2021.

2.darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic participation)
2.1.apakšpasākums „Pašvaldību sadraudzība” (Town-Twinning)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 4.februāris
1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.07.2020. līdz 31.03.2021.

Projekta iesniegšanas kārtība („Eiropas vēstures piemiņas pasākumi”) un dokumentācija pieejama ŠEIT
Projekta iesniegšanas kārtība („Pašvaldību sadraudzība”) un dokumentācija pieejama ŠEIT
Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA mājas lapā ŠEIT
Detalizētāka informācija latviešu valodā par PIC koda iegūšanu un pieteikuma iesniegšanu atrodama ŠEIT

Pieteikuma dokumentācija 3.marta projektu uzsaukumam:

2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 3.marts
1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.09.2020. līdz 28.02.2021.

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT
Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA mājas lapā ŠEIT
Detalizētāka informācija latviešu valodā par PIC koda iegūšanu un pieteikuma iesniegšanu atrodama ŠEITPieteikuma dokumentācija 3.marta projektu uzsaukumam:
2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 3.marts
1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.09.2020. līdz 28.02.2021.

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT
Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA mājas lapā ŠEIT
Detalizētāka informācija latviešu valodā par PIC koda iegūšanu un pieteikuma iesniegšanu atrodama ŠEIT

Pieteikuma dokumentācija 1.septembra projektu uzsaukumam:

2.3.apakšpasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society projects)
Projektu iesniegšanas termiņš: 1.septembris
Projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.03.2021. līdz 31.08.2021.

Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT
Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA mājas lapā ŠEIT
Detalizētāka informācija latviešu valodā par PIC koda iegūšanu un pieteikuma iesniegšanu atrodama ŠEIT

Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veidlapu var sazināties ar ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu Latvijā vai pa tiešo, rakstot uz Izpildaģentūras e-pastu: eacea-helpdesk@ec.europa.eu (tel. +32 229 90705)

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0