Izsludināta sabiedriskā aptauja par koku izciršanu Ozolaines pagasta kapsētās

Publicēts 08.03.2016

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka plāno veikt Ritiņu kapsētā veikt 4 (četru) koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no bīstamiem kokiem pie Šeršņovu ģimenes kapu vietām. Šie koki atrodas uz Rēzeknes novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7876 001 1232.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē (Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) pie komunālinženieres no  2016. gada 07. marta līdz 2016. gada 21. martam. Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā ”

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde paziņo, ka 2016. un nākamajos gados plāno turpināt pagasta kapsētās veikt bīstamo koku izciršanu ar mērķi atbrīvoties no tiem. 

Lūdzam visus iedzīvotājus, kuriem ģimeņu vai draugu kapu vietas atrodas Ozolaines pagasta teritorijā iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Ozolaines pagasta pārvaldei (Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads) līdz 2016. gada 18. aprīlim un apzīmēt bīstamus kokus ar sarkanām lentītēm.

Sīkāka informācija pie komunālinženieres Antoņinas Čistjakovas pa telefonu 64640 424, kā arī priekšlikumus var sūtīt uz e-pastuantonina.cistjakova@ozolaine.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0