Izsludināts projektu konkurss vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi” finansējuma saņemšanai 2015. gadā

Publicēts 21.11.2014

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludina projektu konkursu vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi” finansējuma saņemšanai 2015. gadā.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības vides izglītība un audzināšana.

Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas akcijas, kampaņas, publiski pasākumi nacionālā vai reģionālā mērogā, kuros prioritāri atspoguļoti un aktualizēti jautājumi par sabiedrības vides apziņas veidošanu un “zaļā” dzīvesveida popularizēšanu.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

Konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 80 000.
No Fonda prasītais maksimālais finansējums vienam projektam ir EUR 10 000.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 1.-12. decembris.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV-1010) personīgi darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursu nolikumi un projektu iesnieguma veidlapas elektroniskā formā pieejamas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājaslapā www.lvafa.gov.lv

Sīkāka informācija par konkursu pa tālr. 67503322, 67503323; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0