Izveidota darba grupa pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu tīkla optimizācijai

Publicēts 24.09.2015
Foto no interneta resursiem

Izglītības un zinātnes ministrija nolēmusi sākot ar 2016./17. mācību gadu pieņemt jauno pedagogu darba samaksas modeli. Saskaņā ar šo modeli princips “nauda seko skolēnam” paliek nemainīgs, taču būtiski mainās finansējuma avots pedagogu darba samaksai, tas ir, lielāks finansiālais slogs tiks uzlikts tieši pašvaldībām. Tai pašā laikā izglītojamo skaits Rēzeknes novadā samazinās – kopš 2009. gada skolēnu skaits samazinājies par 700, tāpēc šobrīd ir nepieciešams izvērtēt situāciju un optimizēt izglītības iestādes Rēzeknes novada teritorijā. Lai to paveiktu, 24. septembra Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē tika pieņemts lēmums par darba grupas izveidi pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu tīkla optimizēšanai.

Darba grupas vadītāja būs Izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska. Darba grupas sastāvā darbosies Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks, Rēzeknes novada domes deputāts Vilis Deksnis, Izglītības pārvaldes ekonomiste Janīna Lazovska, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Rēzeknes novada un Viļānu novada padomes priekšsēdētāja Vija Dikule, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, Nautrēnu vidusskolas direktore un Rēzeknes novada domes deputāte Anita Žogota, kā arī Rēzeknes novada deputāti Pēteris Stanka un Kaspars Melnis. Darba grupas sēdēs tiks aicināti piedalīties arī nozares speciālisti, skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Darba grupas uzdevumi būs apkopot informāciju par šī brīža situāciju izglītības iestādēs, kā arī veikt situācijas analīzi, ievērojot trīs pamatnostādnes:

  • izglītības kvalitāte – kvalitatīva izglītība ir jāsniedz visām izglītības iestādēm, neatkarīgi no to atrašanās vietas,
  • izglītības pakalpojuma pieejamība – jāsaglabā princips, ka mazākajiem bērniem (pirmsskolas un sākumskolas posms) izglītības iestāde būtu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, savukārt pārējiem skolēniem nokļūšana līdz skolai notiktu maksimāli īsā laikā,
  • finanšu līdzekļu efektīva izmantošana – jāizvērtē trīs finansētāji: valsts budžets, kas sedz darba algas pedagogiem, pašvaldība, kas uztur skolas infrastruktūru, tehniskos darbiniekus, interešu un profesionālās ievirzes izglītību, kā arī apmaksā skolēnu pārvadāšanas izdevumus un vecāku finansējums, kas nodrošina bērnu sagatavošanu skolai.

Plānots, ka darba grupa uz pirmo tikšanos pulcēsies oktobra sākumā. Par darba grupas sēžu norisi un izskatītajiem jautājumiem iedzīvotāji regulāri tiks informēti, jo, kā uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, neviens lēmums netiks pieņemts bez sabiedrības iesaistīšanas un vispusējas viedokļu uzklausīšanas.

Ja vēlaties piedalīties darba grupas sanāksmēs un izteikt savu viedokli, aicinām sazināties ar darba grupas vadītāju Liliju Žukovsku, e-pasts: Lilija.Zukovska@saskarsme.lv, tel.: 64607201.

Madara Ļaksa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0