Jauna vieglā automobiļa iegāde

Publicēts 02.12.2011
Iepirkuma identifikācijas numurs - RNP 2011/48
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2011.gada 30.decembris plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums un adrese - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601
Iepirkuma priekšmets – Jauna vieglā automobiļa iegāde
Piedāvājumu iesniegšanas vieta - Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne
Kontaktpersona - Andris Koļčs, tālr.646407170, e-pasts: andris.kolcs@rdc.lv
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0