Jaunieši piedalījās projektā “Rušonas kods”

Publicēts 04.11.2015

Biedrība ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” Rēzeknes novada jauniešiem rudens brīvdienas piedāvāja pavadīt lietderīgi un interesanti. Dalībnieki no Maltas, Sakstagala, Stoļerovas un Tiskādiem piedalījās projektā ,,Rušonas kods”, kura ietvaros notika apmācības orientēšanās apvidū ar kompasu un citiem elementiem. Līdz konkrētam punktam bieži vien varēja nokļūt ar zināšanām vēsturē, bioloģijā un ģeogrāfijā. Nācās pārvarēt ūdensšķēršļus tumsā, vien apgaismojot ceļu ar pieres lukturīti. Visas zināšanas tika nostiprinātas praktiskās nodarbībās.

Orientēšanās sacensībās piedalījās piecas komandas. Pirmo vietu ieguva komanda no Sakstagala. Katrs komandas dalībnieks saņēma balvu un komanda kopā- biedrības kausu. Viena no īpašām aktivitātēm bija ceļojums ar kanoe laivām 20 km garumā pa Aivieksti. Daudzveidīgo fizisko aktivitāšu laikā dalībnieki bija saliedēti un disciplinēti, kas ļāva veiksmīgi realizēt visas plānotās aktivitātes un par to visiem sirsnīgs paldies!

 

Anna Kudure
Projekta koordinatore 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0