Jauniešu apmaiņas projekts Fast Fashion – be the change!

Publicēts 25.06.2019

Biedrība European Association „World-Our Home” no 2019. gada 10. jūnija līdz  19. jūnijam programmas ERASMUS + ietvaros organizēja Jauniešu apmaiņas projektu “Fast Fashion – be the change!” (Ātrā mode – pārmaiņām jābūt!), kurš norisinājās Rēzeknes novada Tiskādu internātpamatskolā. Projektā piedalījās 33 dalībnieki no sešām Eiropas valstīm – Latvijas, Itālijas, Francijas, Grieķijas, Ungārijas un Turcijas. Latvijas dalībnieki bija jaunieši no Rēzeknes novada, kuri bija ļoti aktīvi un ieguva daudz jaunas starptautiskas pieredzes, jaunas zināšanas un jaunus draugus no dažādām Eiropas valstīm.

Projekta mērķis bija paaugstināt jauniešu informētību par „ātro modes industriju” un tās ietekmi uz vides, sociālajām un ekonomiskajām problēmām, ko rada apģērbu pārprodukcija. Visas projekta aktivitātes bija vērstas uz to, lai mazinātu milzīgo modes industrijas radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Modes industrija ir otra lielākā piesārņotāja pēc naftas industrijas, ja ņem vērā radītās siltumefektu izraisošās gāzes emisijas visā apģērbu ražošanas procesā – sākot no izejvielu saražošanas un pārstrādes no šķiedrām par audumiem, līdz apģērbu šūšanai un transportēšanai līdz patērētājiem, kā arī pēc apģērbu lietošanas to nogādei līdz atkritumu izgāztuvēm.

Apmaiņas projekts ilga 10 dienas. Pirmajās dienās notika aktivitātes, lai iepazītu cits citu, darbotos komandā, lai uzzinātu citu valstu situāciju ātrās modes industrijā, kā tā ietekmē vidi un ekoloģiju, kā tiek ievērotas cilvēktiesības un kādi reāli pasākumi tiek ieviesti, lai mazinātu pārprodukciju un izmantotu lietotās drēbes. Projekta laikā jaunieši paši veidoja sev batikotus T-kreklus, ieguva jaunas zināšanas par ātro modes industriju, kā arī piedalījās Martas ballē Rēzeknē. Otrā projekta daļa tika veltīta, lai gatavotos noslēguma pasākumam – Modes skatei, kura norisinājās ARPC “Zeimuļs” Rēzeknē. Jaunieši gatavoja tērpus no lietotām drēbēm un priekšnesumus, atbilstoši 20. gadsimta 20. -30. gadu modei, 40.-50. gadu modei, 60.-70. gadu modei un 80.-90. gadu modei. Šīs aktivitātes galvenais mērķis bija informēt vietējos iedzīvotājus par to, ka iepērkoties lielos daudzumos un pērkot lētas drēbes, būtu jāaizdomājas par to, kas aiz tā slēpjas un cik milzīga ir apģērba pārprodukcija. Galvenā projekta doma bija aicināt ikvienu aizdomāties par saviem apģērbu iegādes paradumiem, kā arī par to, kas notiek ar apģērbu, kad tas mums vairs nav vajadzīgs.

Biedrība European Association „World-Our Home” Rēzeknē darbojas jau no 1999. gada, tā sniedz iespēju vietējiem jauniešiem iegūt neformālo izglītību, pilnveidot savas prasmes un kompetences, piedalīties starptautiskos projektos, jauniešu apmaiņas programmās, semināros, apmācību kursos un nodrošina iespēju savas karjeras veiksmīgai izvēlei kā arī sekmē Rēzeknes un Rēzeknes novada jauniešu integrāciju Eiropas procesos.

 

Dace Deksne,
Projekta koordinatore,
Sakstagala pagasta jaunatnes lietu speciāliste

倀爀椀渀琀

IMG_1055IMG_1075 IMG_1083 IMG_1151 IMG_1466 IMG_1475 IMG_1807 IMG_1872

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0