Jauniešu neformālās apmācības “Ārpus “Burām”” Kaunatas pagastā

Publicēts 09.08.2017

Pateicoties Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalstītajam un Kaunatas jauniešu centra realizētajam projektam, Rēzeknes novada jauniešiem bija iespēja piedalīties interesantās diennakts neformālajās apmācībās “Ārpus “BURĀM””. Neformālās apmācības notika no 4. līdz 8. augustam Kaunatas pagastā. Neformālo apmācību galvenais mērķis bija parādīt jauniešiem kā lietderīgi var pavadīt brīvo laiku ārpus jauniešu centra telpām.

Neformālo apmācību laikā jauniešiem tika piedāvātas aktivitātes,lai izveidotu draudzīgu, saliedētu komandu, kura kopā lietderīgi var pavadīt brīvo laiku. Apmācībās viesojās koktēlnieks un gleznotājs Jānis Igavens, pamācot jauniešiem pamatiemaņas gan glezniecībā, gan kokapstrādē. Ciemos bija arī speciāliste pirmās neatliekamās palīdzības jomā Elita Kudravska, kura praktiskā nodarbībā iemācīja jauniešiem kā rīkoties, ja ir noticis nelaimes gadījums. Ar izdzīvošanas skolas pamatprincipiem, mezglu siešanu, ugunskuru kurināšanu un citām aktivitātēm jauniešus iepazīstināja un praktiski darbojās Vitālijs Rimša. Par Rāznas apslēptajiem dārgumiem stāstīja Irēna Broliša. Neformālo apmācību rezultātā jaunieši ir pavadījuši piecas jaukas vasaras dienas ārpus jauniešu centra telpām un piedalījušies gan praktiskās, gan teorētiskās nodarbībās par drošu,veselīgu, aktīvu un praktisku laika pavadīšanu.

Kaunatas jauniešu centra vadītāja Ligita Jokste-Bogdanova

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0